Súčasná dlhodobo kritická situácia s parkovaním na sídlisku Západ sa všeobecne považuje za nevyhnutný dôsledok modernej doby – hustá sídlisková zástavba, vysoká koncentrácia obyvateľov, vysoký počet áut, žiadne možnosti výstavby nových parkovacích miest.  

Ale je to naozaj tak?

Pokiaľ ide o parkovanie, všeobecne môže byť (v obci či meste) jedna z týchto troch situácií:

1. Bezproblémové parkovanie
Parkovacích miest je dostatok, žiadna regulácia ani obmedzovanie parkovania nie sú potrebné

2. Dobre pripravená regulácia
Ak sa bezproblémový stav začína zhoršovať a počet dostupných parkovacích miest ubúda, vedenie samosprávy pripraví plán na zavedenie regulácie. Tento plán obsahuje mnoho krokov, ktoré majú zabezpečiť, aby regulácia priniesla obyvateľom čo najmenej komplikácií –  analýza situácie, prieskum medzi obyvateľmi, možná výstavba nových parkovacích miest, príprava záchytných parkovísk, určenie vhodného typu regulácie, stanovenie poplatkov, dlhodobá komunikácia s občanmi a podobne. Niektoré kroky sú časovo náročné, preto je potrebné ich plánovať s dostatočným predstihom. Výsledkom je regulácia, ktorá je občanmi prijímaná, rozumejú jej, a jej negatívne dopady sú minimalizované.  

3. Živelné parkovanie smerujúce k narýchlo zavedenej regulácii bez dostatočnej prípravy
Ak sa dlhodobo ignoruje zhoršovanie parkovania a zodpovední riešenie neustále odkladajú (lebo sa im nechce, lebo je to nepopulárne, lebo by to mohlo stáť nejaké peniaze, lebo sľubovanie nápravy sa im hodí pred voľbami), situácia s parkovaním sa stane skutočne kritickou. Parkuje sa na chodníkoch, v križovatkách či na zeleni.
Zodpovednosť za to sa pripisuje samotným občanom, pretože si dovolili kúpiť si autá. 
Keď je už stav naozaj neúnosný, narýchlo sa vymyslí a zavedie nejaký druh regulácie, ktorou sa má rýchle znížiť počet parkujúcich vozidiel. 
Avšak množstvo prípravných krokov, ktoré si kvalitná regulácia vyžaduje, sa jednoducho vynechá. Dopady takejto regulácie na občanov sú preto omnoho horšie, ako keby sa regulácia pripravovala zodpovedne a s predstihom. 

Čo myslíte, ktorá z týchto troch možností sa týka sídliska Západ?

ad 1. Sídlisko Západ a bezproblémové parkovanie

Čo hovoríte na tú prvú – bezproblémové parkovanie? 
Vravíte, že možno tak pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi sa dalo aj večer v pohode zaparkovať na ulici v blízkosti svojho vchodu?  

Viete ale o tom, že aj dnes (!) sme reálne mohli na sídlisku parkovať úplne bez problémov, s dostatkom parkovacích miest?

Neveríte?

Celkom jasne to hovorí urbanistická štúdia z roku 2010, ktorá bola jednohlasne prijatá vtedajším Mestským zastupiteľstvom. 

Štúdia síce konštatovala, že už v roku 2010 chýbalo na sídlisku asi 700 parkovacích miest, no pre budúcnosť naplánovala taký stav, aby parkovacích miest bolo dostatok aspoň do roku 2030. 

Autori štúdie vychádzali z predpokladov, že v roku 2020 bude na sídlisku asi 3400 áut, a v roku 2030 až takmer 3700 áut. Tomuto odhadu prispôsobili návrh na budovanie nových parkovacích kapacít.

Okrem približne 700 nových miest, ktoré mali vzniknúť na úrovni terénu, sú v štúdii navrhnuté štyri nové parkovacie domy. 

Tieto mali byť postupne budované tak, aby v roku 2020 bolo na sídlisku k dispozícii 3450 parkovacích miest, a v roku 2030 až 3730 parkovacích miest.

Pokiaľ ide o ten odhad počtu vozidiel na sídlisku v roku 2020, ten sa ukázal ako prehnaný, a nenaplnil sa. V roku 2020 bolo na sídlisku namiesto očakávaných 3400 áut asi len 2700 áut. 

To je na jednej strane pre sídlisko výborná správa. Áut je o niekoľko stovák menej ako sa predpokladalo, situácie je teda omnoho priaznivejšia a teda by mala byť jednoduchšie riešiteľná. 

Ak by sa nové parkovacie miesta stavali tak, ako navrhovala štúdia, dnes by sme mali o 700 parkovacích miest viac než potrebujeme, a o žiadnej regulácii by nemusela byť žiadna reč.

Dokonca by stačilo, ak by sa do roku 2020 postavila len polovica z plánovaného počtu parkovacích miest, a ešte stále by sme dnes mali dostatok parkovacích miest. 

A tento priaznivý stav by vydržal možno aj do roku 2040, keďže počet áut na sídlisku nerastie tak rýchlo, ako sa predpokladalo. 

Tak už veríte tomu, že na sídlisku sme aj dnes mohli mať dostatok parkovacích miest?

Je jasné, že všetky tie pesimistické reči o tom, ako má každý 5 áut, a že sídlisko sa nedá nafúknuť, a že to je tak všade na svete, sa nezakladajú na skutočnosti.

(Len pripomíname, že problémom sídliska Západ nie je počet áut – na jeden byt pripadá len 0,75 auta.
Jediným problémom je nedostatok parkovacích miest – na jeden byt pripadá len 0,6 parkovacieho miesta.)

Ak by sa vedenie Mesta staralo tak ako sa má, dnes sme skutočne mohli parkovať na Západe bez akýchkoľvek problémov, s dostatkom parkovacích miest, a bez nutnosti regulácie.  

Niekto by mohol namietať, že realizácia parkovacích miest a parkovacích domov podľa štúdie by bola veľmi nákladná a Mesto na to nemalo peniaze. To je však vec prístupu. Finančná záťaž nemusela byť na Meste, veď stavby mohli realizovať súkromné firmy, tak ako to na sídlisku vidíme aj v súčasnosti. A ak by aj investorom bolo Mesto, dali by sa podmienky nastaviť tak, aby sa po čase investícia vrátila. Veď nik netvrdí, že parkovanie v parkovacích domoch musí byť zadarmo. Možností je viac.
Hlavný problém je však v tom, že za celý ten čas Mesto ani raz neiniciovalo odbornú diskusiu o tom, či, do akej miery a akým spôsobom realizovať návrhy obsiahnuté v štúdii. Štúdia sa jednoducho založila, aby sa neskôr mohla vyhlásiť za nepoužiteľnú (p. Balkovičová, máj 2017) . 

Existuje tiež názor, že aj keby boli tie parkovacie domy postavené, tak aj v tom prípade by bolo potrebné zaviesť určitú reguláciu, aby vodiči boli prinútení opustiť bezplatné parkovanie na ulici a zakúpiť si parkovanie v parkovacom dome.

Doterajšia prax však ukazuje, že možno by to nebolo nutné.
Súčasné platené parkovania (pri bývalej škôlke, parkovací dom na Tulskej) sú vypredané aj bez “nútenia” reguláciou. Ak by sa prestalo tolerovať parkovanie na chodníkoch a zeleni, je veľmi pravdepodobné, že platené miesta by sa obsadili aj bez regulácie. 

Zlou správou však je, že z toho, čo navrhovala štúdia, sa neurobilo prakticky nič.   

Môžeme teda len smutne konštatovať, že sme nevyužili čas (vyše desať rokov) na prípravu a výstavbu dostatočných parkovacich kapacít podľa urbanistickej štúdie. 

ad 2. Sídlisko Západ a dobre pripravená regulácia

No dobre, poviete si, tak ak sme premeškali možnosť mať parkovanie na sídlisku v bezproblémovom stave, tak by sme aspoň mohli mať s predstihom pripravenú kvalitnú reguláciu.

Áno, mohli sme mať.
Ale nemáme ani tú. 

Vinou vedenia Mesta sa aj táto možnosť premeškala. 

Primátorka p. Balkovičová sa síce už počas svojho prvého volebného obdobia (2014-2018) tvárila, že sa na nejakej regulácii pracuje, nakoniec ale z toho nič nebolo. 

V tomto druhom období (2018-2022) riešením parkovania poverila viceprimátora p. Luptáka. Ten však prvé dva roky o problematike nekomunikoval, všetky otázky odbíjal tým, že treba počkať, lebo on na niečom pracuje. Nakoniec sa ukázalo, že vypracovanie konceptu objednal u nejakej neznámej firmy v Prievidzi. Materiál bol však taký nekvalitný, že od jeho predstavenia v decembri 2020 sme už o ňom viac nepočuli. 
Ak by bolo úlohou viceprimátora zdržiavať riešenie parkovania tak dlho, ako sa len dá, asi by nepostupoval inak. 

Takže 8 rokov, ktoré malo vedenie Mesta na čele s p. Balkovičovou na elegantné riešenie parkovania na sídlisku Západ, sa trestuhodne premrhalo. 

Aká možnosť nám teda zostala? 

ad 3. Sídlisko Západ a živelné parkovanie

Keďže sme nevyužili možnosť zabezpečiť na sídlisku bezproblémový stav včasnou výstavbou dostatočných parkovacích kapacít, a nezvládli sme ani kvalitne pripraviť dobre nastavenú reguláciu, ostali sme zaseknutí v stále sa zhoršujúcom živelnom nekontrolovanom parkovaní, pričom sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že je akútne potrebná nejaká regulácia. Samozrejme, ak ku tomu dôjde, bude to v náhlivosti zavedená nesystémová regulácia, bez dostatočnej prípravy. 

A udalosti na sídlisku Západ smerujú presne tam. 

Koncom minulého roku sa narýchlo schválilo vypracovanie pilotného dopravného projektu pre sídlisko Západ už na rok 2022 (pre ďalšie sídliská sa budú dopravné projekty robiť neskôr). A, ako sa vyjadril p. viceprimátor, možno sa tento rok spustí na Západe aj regulácia. 

Čo o nej zatiaľ vieme? Prakticky nič. 

Ak sa to naozaj urobí takto, pôjde skutočne o rýchlo pozliepanú reguláciu, ktorá odporuje snáď všetkým príručkám a pravidlám, ako sa to má robiť.

Je nepochybné, že vinou vedenia Mesta sme v priebehu niekoľkých rokov celkom hladko prešli od realistickej vízie bezproblémového parkovania až k tomu najhoršiemu scenáru chaotického parkovania s čoraz zreteľnejšou vidinou nepripravenej, v chvate zavedenej regulácie. 

Na tento prístup vedenia Mesta žiaľ doplácajú a ešte doplatia hlavne obyvatelia Západu.