„Určite sa situácia zlepší, v každom prípade, to sme si na sto percent istí“ (V. Maňka, MsZ 18.9.2023)

Pozrime sa na to, akej skupine vodičov sa bude parkovať lepšie.

Ako sa parkuje teraz:
1. Tí, ktorí prichádzajú na sídlisko skôr, zaparkujú na legálnych parkovacích miestach.
2. Tí, ktorí prídu až po zaplnení legálnych miest, zaparkujú kde sa dá (na rôznych spevnených aj nespevnených plochách, v križovatkách, na chodníkoch, trávnikoch a pod.).

Stručne povedané:
Kto príde včas, ten parkuje legálne.
Kto príde neskoro, parkuje tiež, ale nelegálne.

Na sídlisku je asi 1900 legálnych verejných parkovacích miest (nie súkromných ani vyhradených). Mimo týchto legálnych miest parkuje asi 650 vozidiel. (Tieto údaje sú prevzaté z dostupných oficiálnych materiálov.)

Ako sa bude parkovať od 1.5.2024?

1. Tí, ktorí prídu na sídlisko skôr, zaparkujú na legálnych parkovacích miestach. Keďže sa nepočíta s výstavbou nových parkovacích miest, takto zaparkuje asi 1900 áut.
2. Tí, ktorí prídu na sídlisku až po zaplnení legálnych parkovacích miest, budú musieť sídlisko opustiť. Parkovanie mimo legálnych miest bude totiž zakázané.

Stručne povedané:
Kto príde včas, zaparkuje na sídlisku.
Kto príde neskôr, musí ísť zo sídliska preč.

Podľa odhadu odboru dopravy (z roku 2021) si parkovaciu kartu na sídlisku Západ zakúpi 2416 vozidiel. Vtedy počítali z cenami 20 eur za prvé a 80 eur za druhé vozidlo v domácnosti. Skutočný počet predaných kariet môže byť ešte vyšší, pretože v tom čase nerátali s viac než dvomi kartami na byt, ani s abonentskými kartami.
To znamená, že počet áut, ktoré síce budú mať zakúpenú parkovaciu kartu, ale na sídlisku parkovať nebudú môcť, bude asi 500, možno aj 600.

Keď teda porovnáme parkovanie v súčasnosti s budúcim parkovaním po spustení regulácie, komu sa bude parkovať lepšie?
Nikomu.

V skutočnosti sa každému podmienky parkovania zhoršia.
1. Tí, ktorí na sídlisko prichádzajú včas:
Dokážu si teraz, ale aj potom, nájsť legálne parkovacie miesto. Teraz parkujú zadarmo, potom budú musieť platiť. To znamená, že podmienky sa im zhoršia.

2. Tí, ktorí na sídlisko prichádzajú neskôr:
V súčasnosti parkujú na sídlisku, mimo legálnych miest, zadarmo. Po spustení regulácie im síce bude dovolené pokrúžiť si po sídlisku, ale potom budú musieť sídlisko opustiť, a ešte za to budú musieť platiť. Podmienky sa im teda výrazne zhoršia.

Parkovanie sa teda zhorší každému. Niekomu menej, niekomu viac.
Z parkovania sa stane súťaž o to, kto príde na sídlisko skôr.

Ak sa doteraz parkovanie obišlo bez nejakých vážnych sporov (hoci pokusy ”podržať” si miesto sa občas vyskytovali), môže sa to zásadne zmeniť.

Je tiež dôležité dodať, že:
a.) Tak ako teraz, aj potom bude jedno, či máte v domácnosti len jedno alebo viac vozidiel. “Prvé” či jediné vozidlá v domácnosti nebudú nijako zvýhodnené; druhé, tretie či štvrté nebudú nijako znevýhodnené.
b.) Tak ako teraz, aj potom bude jedno, či na sídlisku máte trvalé bydlisko alebo nie. Rezidenti nebudú nijako zvýhodnení, abonenti (nerezidenti) nebudú nijako znevýhodnení.

Rozhoduje, a aj potom bude rozhodovať len jedno – kedy prídete na sídlisko.
Ale predsa len niekto bude zo zavedenia regulácie profitovať:
– Mesto – ročne vyberie na poplatkoch za parkovacie karty asi 100 000 eur.
– Majitelia súkromných parkovacích miest – je vysoká pravdepodobnosť, že ich parkovacie kapacity sa úplne vypredajú.