Vážený p. Maňka,
úvodom by som Vám rád poďakoval za úspešné rokovanie s Billou a sprístupnenie ich parkoviska v čase mimo otváracích hodín predajne.

Čas ale ukázal, že obyvatelia sídliska ho však využívajú len zriedka. Je na to jednoduchý a pochopiteľný dôvod – na bezplatné parkovanie počas týždňa je potrebné prísť na parkovisko až po 18.30 hod (po zohľadnení 90 minút parkovania zdarma). Väčšina západniarov však prichádza z práce skôr, už okolo 16-17 hod. Demotivujúci je aj poplatok 2 eur za každú začatú hodinu. Ak by totiž vodič šiel ku Bille napríklad o 17 hod, za parkovanie zaplatí minimálne 4 eur, čo je za jednu noc priveľa.

Riešením by bolo napríklad predĺžiť dobu bezplatného parkovania z 90 na 180 minút, kedy by sa tam dalo ísť už po 17-tej hodine, prípadne znížiť hodinový poplatok napr. na 50 centov za hodinu. Ďalšou možnosťou by bolo predĺženie nočného parkovania o hodinu pred zatvorením predajne (t. j. počas týždňa od 19 hod, nie až od 20 hod).

Je možné, že za upravených podmienok by sa podarilo parkovisko lepšie využiť, a súčasne viac chrániť životné prostredie na sídlisku.

Rád by som vám dal do pozornosti aj ďalšie parkovisko na sídlisku, ktoré je predovšetkým v noci prakticky nevyužité. Ide o parkovisko pri Central parku, ktoré je vyhradené pre zákazníkov reštaurácie a lekárne. Parkovisko má kapacitu 42 miest. Ponúka síce parkovanie aj pre verejnosť, ale za cenu 3 eur za 24 hodín, čo nie je prijateľná suma.
Je mi jasné, že ide o súkromné parkovisko, a mesto nemá na jeho využívanie vplyv.
Je však zarážajúce, že na sídlisku, ktoré sa roky trápi s akútnym nedostatkom parkovacích miest, sú desiatky miest dlhodobo nevyužité. Zrejme je to dôsledok zlých dohôd z minulého obdobia, ale i tak si myslím, že takéto plytvanie si jednoducho nemôžeme dovoliť.

Bolo by prínosom, ak by ste vstúpili do jednania s majiteľom parkoviska, a pokúsili sa, podobne ako pri Bille, vyrokovať pre západniarov prijateľné podmienky na večerné/nočné parkovanie.
(Ako určitý argument by mohla poslúžiť aj pripomienka stále nesplneného písomného čestného vyhlásenia o poskytnutí 81 bezplatných miest pre obyvateľov sídliska.)

Ďakujem za Vašu prácu pre zlepšovanie parkovania na Západe.

S pozdravom
Marian Brláž

(List bol poslaný p. primátorovi emailom dňa 13.11.2023, v kópii viceprimátorovi Ľ. Zdútovi-Šťastnému a vedúcemu odporu dopravy P. Brťkovi.)