Stránky spravuje neformálna občianska iniciatíva Parkuj na Západe, ktorá sa venuje problematike parkovania na zvolenskom sídlisku Zvolen – Západ.

Tento projekt robíme vo svojom voľnom čase a na svoje vlastné náklady. Nemáme žiadne prepojenie na záujmové skupiny alebo politické strany.

Za iniciátorov projektu
Ing. Marian Brláž
0950 584 055
admin@parkujnazapade.sk