Príprava dobrej regulácie parkovania je náročný proces, ktorý musí obsahovať určité logické, po sebe nadväzujúce kroky:

🔸Analýza súčasného stavu – počet parkujúcich áut, počet existujúcich parkovacích miest.

🔸Zistenie záujmu o parkovaciu kartu (napr. pomocou prieskumu)

🔸Naplánovanie stavu, do ktorého sa má situácia dostať po zavedení regulácie – budúci počet parkujúcich áut, budúci počet parkovacích miest. Ak je potrebné vybudovať nejaké ďalšie parkovacie miesta, má sa tak urobiť ešte pred spustením regulácie.

🔸Stanovenie vhodného typu regulácie – podmienky získania parkovacej karty, výška poplatku, čas regulácie, počet kariet na byt a podobne.

🔸Príprava záchytných parkovísk

🔸Vyriešenie parkovania pre návštevy.

🔸Plán reagujúci na očakávaný vývoj parkovania v ďalších rokoch.

Vyššie uvedené by malo byť podrobne spracované v dokumente, ktorý sa nazýva koncept parkovania. Až na jeho základe sa pripravuje Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zásady z konceptu dostanú do legislatívneho rámca a môžu sa uviesť do praxe.

Je teda zrejmé, že dobre spracovaný koncept parkovania je nevyhnutný pre úspešné spustenie regulácie.

Taký dokument vo Zvolene žiaľ nemáme.

Nevyhnutnosť vypracovania kvalitnej koncepcie si uvedomoval aj súčasný zástupca primátora Ľ. Zdút-Šťastný, ktorý v roku 2021 spoluorganizoval petíciu o parkovaní. Jeden z jej bodov bola aj požiadavka, aby k spoplatneniu parkovania na sídliskách nedošlo “bez dôkladne vypracovanej Koncepcie statickej dopravy Mesta Zvolen”.

Túto petíciu podpísal aj V. Maňka (ešte nebol primátorom). Vtedy podporoval myšlienku, že bez dobrej koncepcie nie je možné reguláciu pripraviť.

V septembri 2023 však bolo schválené VZN č. 227 o parkovaní, na základe ktorého sa v máji ide spustiť regulácia na sídlisku Západ.

Asi najaktívnejším podporovateľom tohto VZN je práve p. primátor. On však vie, že pri podpore VZN je dôležité sa odvolať na nejakú koncepciu.

Preto keď na MsZ 18.9.2023 presadzoval schválenie návrhu VZN o parkovaní, vo svojom diskusnom príspevku hovoril aj o koncepte: “V roku 2019 začali prípravy konceptu parkovacej politiky, ktorý bol napokon predložený na mestské zastupiteľstvo v roku 2021”.

Snažil sa tak vytvoriť dojem, že s VZN je všetko v poriadku, aj pokiaľ ide o príslušný koncept parkovania.

O akom koncepte to vlastne hovoril?

Ním uvedené roky (2019, 2021) presne sedia na “Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen” vypracovaný spoločnosťou IRB, s.r.o. z Prievidze. V roku 2019 si mesto Zvolen objednalo jeho vypracovanie, a v marci 2021 ho na MsZ predložil vtedajší viceprimátor pre dopravu p. Lupták.

Až potiaľto to sedí – ako povedal p. Maňka, koncept bol predložený na MsZ.

Bol však Mestským zastupiteľstvom aj prijatý, schválený, alebo aspoň vzatý na vedomie?

Nie.

Bol to totiž úplný prepadák.

Koncept bol tak nekvalitný, neúplný, nedostatočný, že v diskusii ho ostro kritizovali prakticky všetci poslanci MsZ. Na základe toho p. Lupták svoj návrh stiahol a už nikdy opätovne nepredložil.

Teba povedať, že ten Koncept ani nemohol byť nejakým základným dokumentom pre prípravu VZN, pretože s niečím takým nepočítal dokonca ani jeho autor. V samotnom dokumente sa totiž píše, že by mal slúžiť len ako „inšpirácia pri riešení problémov statickej dopravy na území mesta“, a že je potrebné vypracovať “čo najlepší strategický a koncepčný materiál týkajúceho sa riešenia statickej dopravy na území mesta s ohľadom na jednotlivé mestské časti.“

Tak toto je ten “koncept”, ktorým V. Maňka podporoval prijatie VZN. Ale tým vlastne priznal skutočný stav celého projektu – VZN a celá regulácia sú presne na tej istej úrovni, ako ten zavrhnutý koncept od IRB. Nedostatočné, odfláknuté, nepoužiteľné.

Tomu zodpovedá aj komunikácia vedenia mesta na túto tému. Nevedia predložiť žiadne čísla, fakty, analýzy, plány. Len opakujú všeobecné frázy a nepodložené tvrdenia.

***

Keďže kvalitne spracovaný koncept je nevyhnutným základom pre prípravu VZN, prijatím VZN č. 227 o parkovaní na MsZ 18.9.2023 sa jednoducho vynechala podstatná časť prác potrebných pre prípravu dobrej a funkčnej regulácie.

Vyvstáva otázka: Z čoho teda vychádza schválené VZN č. 227, na základe ktorého sa 1. mája 2024 spustí regulácia na sídlisku Západ?

Z ničoho.

VZN očividne vzniklo len náhodným prvoplánovým pospájaným nesúrodých nápadov bez akéhokoľvek spoločného základu.

🔹Doba parkovania? Nevadí, že všetci odborníci nám odporúčali len nočnú reguláciu. Dáme tam celý deň, aspoň viac zarobíme.

🔹Plán stavu po spustení regulácie? Nemáme, ale hovorme, že očakávame úbytok 20%. Vraj sa to stalo na jednej ulici v Bratislave.

🔹Počet kariet na byt? Neobmedzujme to, nech sa ľudia nesťažujú. To, že nie je dosť miest ani pre prvé vozidlá, im nepovieme.

🔹Cena za karty? Dajme nejaký slovenský priemer. Čo na tom, že by sa mala stanoviť podľa konkrétnej lokality tak, aby zabezpečila 90% obsadenie parkovacích miest.

🔹Príprava parkovacích miest? Do toho sa nám nechce. Povedzme, že väčšina západniarov to odmieta.

🔹Príprava záchytných parkovísk? Skúsme to mlčky obísť. Veď uvidíme kde tých 600 áut pôjde.

🔹Koncept parkovania? Nemáme, ale tvárme sa, že bol v minulosti schválený.

***

Zvolenské VZN č. 227 teda nie je založené na kvalitne a detailne pripravenom koncepte. VZN pôsobí dojmom, že ho dali dokopy dvaja chlapi za jeden večer pri pive, na základe toho, na čo si práve spomenuli. A toto sa ide aplikovať na sídlisko s 10 tisíc obyvateľmi.

Zastavme to, kým je čas.