Po schválení VZN o parkovaní sa na stránkach mesta objavil článok k tejto téme (link je v komentári pod príspevkom). Priestor na vyjadrenie dostal aj Miroslav Kusein, viceprimátor zodpovedný za dopravu.

Okrem iného povedal:

„Vozidlá v rodinách pribúdajú raketovým tempom, no čo sa týka možností rozširovania parkovacích miest, tam sa dostávame na strop.“

Aká je skutočnosť?

1. „Vozidlá v rodinách pribúdajú raketovým tempom“

V dokumente, ktorý som si vyžiadal z odboru dopravy len pred dvomi mesiacmi, sa píše, že „posledné dva až tri roky nezaznamenávame prakticky žiaden viditeľný prírastok počtu automobilov“.

2. „Čo sa týka možností rozširovania parkovacích miest, tam sa dostávame na strop.“

MsZ dňa 26.9.2011 uznesením č. 82/2011 prijalo Urbanistickú štúdiu „Revitalizácia sídliska Zvolen Západ – Tepličky“ ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby a ako územnoplánovací podklad pre vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen.

Táto štúdia hovorí, že na sídlisku môže byť až 3815 (!) parkovacích miest, čo je asi o 1700 viac ako ich je v súčasnosti.

Pán Kusein bol pri tom, v tom období bol totiž primátorom.

Aj všetky následné materiály, ktoré si mesto objednalo (IRB 2020, IPOS 2022), vychádzali z tejto štúdie a počítali s výstavbou nových parkovacích kapacít.

Nazvať nulový prírastok raketovým tempom, a hovoriť o strope tam, kde je možnosť výstavby stoviek a stoviek parkovacích miest, veľmi nesvedčí o znalosti problematiky.