Na zasadaní Mestského zastupiteľstva dňa 18.9.2023 bolo schválené VZN č. 227 o parkovaní vo Zvolene. Jedným z jeho dôsledkov má byť aj spustenie regulácie na sídlisku Západ.
V rámci diskusie odznelo na podporu VZN viacero nepresných a zavádzajúcich argumentov. V tomto príspevku sa dotknem iba jedného z nich.
Viceprimátor Ľ. Zdút-Šťastný vo svojom vystúpení na podporu prijatia VZN uviedol príklad z Trenčína:
“VZN v Trenčíne bolo prijaté asi pred tromi rokmi, a má doteraz asi 20 novelizácií.”

Trenčín je známy tým, že parkovanie tam riešia naozaj dlhodobo, systematicky a kvalitne. Každý, kto sa o parkovanie aspoň trochu zaujíma, o príklade Trenčína určite počul. Aj materiál ZMOSu “Riadenie parkovania v mestách a obciach”, v ktorom sú uvedené základné pravidlá pre zavádzanie regulácie parkovania, sa z veľkej časti opiera aj o príklad Trenčína.

Samozrejme, bolo by skvelé, keby sa vo Zvolene riešilo parkovanie tak ako v Trenčíne. Zaujalo to aj poslanca za Západ R. Karczuba, ktorý vo svojom vystúpení vyjadril presvedčenie “že budeme postupovať podobne ako trenčianska samospráva.”

Príklad Trenčína potom spomenul ešte aj predkladateľ návrhu P. Brťka.

Vyzeralo to, že odvolávka na Trenčín zaúčinkovala, a aspoň niektorých prítomných pomohla presvedčiť, že za navrhované VZN môžu spokojne zahlasovať. Veď ak v Trenčíne to na prvýkrát nebolo dokonalé a bolo potrebné toľko novelizácií, tento komfort počiatočnej nedokonalosti si predsa môžeme dovoliť aj my.

Ako to teda v tom Trenčíne bolo naozaj?

Prvé VZN o regulácii parkovania schválili trenčianski poslanci v roku 2016, a do dnešného dňa bolo prijatých 15 novelizácií. V roku 2016 bolo na trenčianskom sídlisku Juh 1860 parkovacích miest, ich vyťaženosť bola takmer 170%, t. j. na jedno parkovacie miesto pripadalo 1,7 auta. Situácia tam teda bola viac než neúnosná. Mesto Trenčín začalo hovoriť o potrebe regulácie, ale oznámilo, že k regulácii nedôjde, kým sa nepostavia chýbajúce parkovacie miesta.
Reguláciu na sídlisku spustili v septembri 2020, teda po štyroch rokoch intenzívnych príprav. V súčasnosti tam je 3420 parkovacích miest, celkovo je vydaných 3162 parkovacích kariet (stav k 31.3.2023). Karty vydávajú aj na tri vozidlá pre domácnosť (samozrejme po splnení podmienok, za odstupňovaný poplatok).
Navyše, na sídlisku Juh boli vybudované tzv. dlhodobé parkoviská, ktoré sú umiestnené vo väčšej dochádzkovej vzdialenosti od bytových domov. Parkovanie na nich je v noci zadarmo.

Tak si to zosumarizujme a porovnajme:

1.
✅ TN: Pred spustením regulácie na trenčianskom sídlisku Juh pripadalo na jedno parkovacie miesto až 1,7 vozidla.
❌ ZV: Na Západe je momentálne ten pomer medzi počtom parkovacích miest a počtom vozidiel podobný, tiež okolo 1,7.

2.
✅ TN: Vedeniu mesta v Trenčíne bolo jasné, že bez výstavby nových parkovacích miest nie je možné regulácie spustiť.
❌ ZV: Vo Zvolene o výstavbe parkovacích miest ani neuvažovali.

3.
✅ TN: V Trenčíne nešli do žiadneho experimentu – vedeli, koľko áut potrebujú zaparkovať, koľko miest je potrebné postaviť.
❌ ZV: Vo Zvolene sa neriešia žiadne čísla. Namiesto toho sa na MsZ opakovane hovorilo tom, že ide o experiment “skúsme a uvidíme”.(Mimochodom, zvolenskí úradníci nevedia ani len to, koľko je na Západe dostupných parkovacích miest pre potreby regulácie. Keď som sa tam na tento údaj pred pár týždňami oficiálne pýtal, poslali mi list s počtami, kde bolo napríklad zahrnuté aj parkovisko pri gymnáziu.)

4.
✅ TN: Na sídlisku Juh dokážu zaparkovať všetky vozidlá, ktoré dostali parkovaciu kartu, a stále tam majú takmer 300 voľných parkovacích miest.❌ ZV: Po spustení regulácie na sídlisku Západ budú parkovacie miesta beznádejne zaplnené, tak ako aj doposiaľ. Ďalších 500-600 áut, ktoré síce budú mať zakúpenú parkovaciu kartu, ale na sídlisko sa už nevmestia, pôjdu nevedno kam.

5.
✅ TN: V Trenčíne pripravili bezplatné parkoviská vo väčšej dochádzkovej vzdialenosti.
❌ZV: Vo Zvolene nie je o záchytných parkoviskách pre Západ žiadna reč.

Takže áno, pätnásť či dvadsať novelizácií VZN je zaujímavý údaj.
Ale môže to znamenať dva úplne rozdielne prístupy:
A: Mesto sa na reguláciu zodpovedne a kvalitne pripraví, a potom to novelizáciami len neustále zlepšuje.
B: Mesto spustí totálne nepripravenú reguláciu s odignorovaním všetkých úplne základných pravidiel, a potom novelizáciami chce len hasiť tie najväčšie problémy. Ale v rámci kampane nezabudne podotknúť, že u nich to bude tak ako v meste A, pretože budú mať podobný počet novelizácií.