Už sme informovali o tom, že na sídlisku Západ sa začnú prípravy na reguláciu skôr ako na iných zvolenských sídliskách. Bolo to schválené na základe návrhu poslanca za VMČ3 L. Richtárecha na MsZ dňa 25.10.2021. 

Na tom MsZ tiež odznela informácia, že za reguláciu sa ešte v apríli jednohlasne postavili všetci poslanci za VMČ3. Ale, akú reguláciu konkrétne mali na mysli? Nevieme, pretože za tento rok žiaľ ešte nezverejnili ani jednu zápisnicu zo svojich zasadaní 🙁

Regulácie môžu vyzerať rôzne, záleží od miestnych podmienok a aj od toho, ako k tomu pristúpi Mesto a Mestské zastupiteľstvo.
Určité obavy sú oprávnené, zažili sme totiž už aj zlé návrhy regulácie. 

Napríklad v máji 2017 prišla p. primátorka L. Balkovičová predstaviť západniarom do auly ZŠ svoj návrh. Ten spočíval v tom,  že sa vydá len jedna karta na byt (podmienkou je vlastníctvo auta). Druhé a ďalšie autá v domácnosti by kartu nedostali. Bez karty by ostalo približne 500-600 áut, a p. primátorka nevedela, kam by vlastne mali ísť. Tento podivný nápad sa našťastie nerealizoval.

Pokiaľ ide o hrubé rysy teraz plánovanej regulácie, p. Richtárech na spomínanom MsZ priblížil, ako si ju predstavuje. 
Jeho príhovor na túto tému si môžete vypočuť na archívnom videozázname https://www.youtube.com/watch?v=6do5THDem4c , od času 4:41:50).  

Pristavme sa pri niektorých jeho vyjadreniach:

“Mesto môže ísť dvomi cestami: 
Môže sa prispôsobovať a stavať donekonečna za svoje peniaze parkovacie státia. 
Alebo začne regulovať, a svojimi podmienkami nastaví počet áut na sídlisku už existujúcim parkovacím miestam.”


Nie je pravda, že sú len tieto dve možnosti. Obe popisujú krajné prípady, medzi ktorými leží množstvo dobrých, reálnych riešení.

Na jednej strane p. Richtárech hovorí o “nekonečnom” stavaní parkovacích miest (podobne ako nedávno p. viceprimátor pre reportáž od BEEVAM), ako keby nám takýto scenár hrozil,
a na druhej strane hovorí o tom, že už sa nebudú stavať žiadne nové parkovacie miesta. 

V skutočnosti, väčšina regulácií realizovaných v iných mestách, počíta s výstavbou určitého počtu parkovacích miest ešte pred spustením regulácie. Autori regulácie si totiž najprv obvykle prepočítajú, koľko je bytov, parkovacích miest, áut, záujem obyvateľov, a skúsia navrhnúť riešenie, ktoré zohľadnilo skutočný stav. A pred spustením regulácie sa nejaké miesta ešte postavia. Nie nekonečný počet, ani nie nulový počet, ale niečo medzi tým. 

No p. Richtárech sa očividne prikláňa k extrémnemu riešeniu nepostaviť už ani jedno parkovacie miesto: 

“To je základná myšlienka regulovania. Nie že my ideme regulovať a vybudujeme 700 státí, ktoré nám teraz chýbajú. Nie, my ideme regulovať, lebo chceme 700 áut zo sídliska dať preč. Toto je podstata regulácie.” 

Pripomína vám to niečo? Tak, ako chcela p. primátorka v roku 2017 vyhodiť zo sídliska 600 áut bez toho, aby vedela kam pôjdu, tak chce teraz p. Richtárech vyhodiť 700 áut.  
Kam sme sa za tie štyri roky posunuli? Zdá sa, že nikam.  

Mimochodom, ide o zaujímavý posun v jeho chápaní riešenia parkovania na sídlisku Západ. Pretože práve on bol hlavným rečníkom na stretnutí s občanmi 21.11.2019 v aule ZŠ. Poslanci VMČ3 tam predstavili svoju víziu pre výstavbu nových parkovacích miest. Spolu sa tam hovorilo o vyše 900 nových parkovacích miestach!
Ich vtedajšie návrhy si môžete pripomenúť tu: http://www.parkujnazapade.sk/2019/11/22/poslanecke-navrhy-na-zlepsenie-parkovania-na-zapade/
Bolo by dobre vedieť, prečo zrazu taká zmena, že z 900 plánovaných nových miest zrazu ani jedno.

P. Richtárech ďalej naznačuje, ako konkrétne sa regulácia dotkne obyvateľov Západu: 

“My nastavíme: Vy môžete mať jedno auto, za druhé si budete platiť, a tretie si vyriešte ako chcete.”

Podľa toho sa zdá, že jedno auto bude môcť domácnosť parkovať bezplatne, za druhé si už priplatí, a tretie auto nebude povolené.

Tých, čo majú dve autá, asi zaujíma, koľko bude cena za to druhé auto. Tu je odpoveď:  

“Cenu za druhé auto vieme nastaviť tak, aby počet áut bol taký, aký je počet miest. Preto tí ľudia budú mať kde zaparkovať po zavedení regulácie.” 

Táto vízia predpokladá, že dostupných parkovacích miest je viac ako “prvých” áut. Na takýto predpoklad však p. Richtárech nepredložil žiadne čísla.
Domácností, ktoré majú aspoň jedno auto, môže byť podľa našich informácií okolo 2200. Avšak verejne dostupných bezplatných parkovacích miest je len asi 1900 (nie sú započítané súkromné a platené parkoviská, pretože tie nebudú súčasťou regulácie).
Javí sa to tak, že len pre parkovanie “prvých” áut nebude dostatok miest. Nezdá sa teda, že by prípadne ešte ostali nejaké miesta pre “druhé” autá.

A potom p. Richtárech zopakuje svoje tvrdenie o tom, že žiadne miesta sa stavať určite nebudú:

“To je princíp toho o čom sa dnes bavíme. Nie o tom, že my ideme regulovať, a popri tom stavať parkovacie státia. A iné riešenie ani nie je. Iné riešenie neexistuje.”

P. Richtárech opakuje, že nové miesta sa určite stavať nebudú, a hovorí, že iné riešenie neexistuje. A my opakujeme, že existuje. Výstavba určitého počtu parkovacích miest je normálnou súčasťou prípravy na reguláciu. 

Úplne teoreticky, možno niekde môže byť už pred zavedením regulácie toľko parkovacích miest, že výstavba nových naozaj už nie je potrebná. Podľa čoho sa vie, či je parkovacích miest dostatok? Nie podľa počtu áut, ktoré chcú parkovať, ale podľa počtu bytov. Súčasným štandardom je približne jedno parkovacie miesto na jeden byt, v novostavbách aj viac. Tento cieľ je dosiahnuteľný aj na Západe. Počíta s tým urbanistická štúdia, a podobne sa v minulosti vyjadrila aj p. primátorka. 

Na Západe je v súčasnosti 3600 bytov, a asi len 2100 parkovacích miest. To znamená, že na jeden byt pripadá len 0,6 parkovacieho miesta. To je fakt málo. Je dosť odvážne v tejto situácii tvrdiť, že už sa nebudú stavať žiadne parkovacie miesta.   

P. Richtárech ďalej uvádza nejaké čísla:

“Pretože teraz je na domácnosť 1,3 auta na Západe máme 3000 áut, keď to bude na domácnosť 2 autá, tak ich tam bude 6000.”

Na Západe je približne 2700 áut, t,j, na na jeden byt pripadá len 0,75 auta. Môžeme povedať, že počet áut na sídlisku je podpriemerný, určite nie privysoký. 

Týmto by sme chceli opäť vyvrátiť stále opakovaný mýtus, že problém s parkovaním na Západe je vraj spôsobený tým, že každý byt na sídlisku má dve-tri  autá. Nie je to pravda. To by tu muselo byť najmenej 7200 áut (3600 x 2).

(P. Richtárech uvádza, že na sídlisku je až 3000 áut, ale takýto oficiálny údaj sme zatiaľ nezachytili. Ale ak by to aj bola pravda, tak by to vychádzalo okolo 0,8 auta na byt, čo tiež nie je extrémne veľa. Tiež údaj, že na jednu domácnosť pripadá 1,3 auta, zrejme nezodpovedá realite.)

Vráťme sa ešte k už uvedenej informácii, že počet parkujúcich áut (teda áut, ktoré dostanú povolenie na parkovanie) by sa mal prispôsobiť existujúcemu počtu miest. 
Ono by to mohlo byť realizovateľné, keby na sídlisku bolo napríklad 2400-2500 parkovacích miest. Síce stále by to bolo dosť ďaleko od požiadavky „jedno miesto na jeden byt“, ale vzhľadom na to, že aj počet áut na sídlisku je menší ako počet bytov, mohlo by to stačiť.
Zo skúseností iných samospráv totiž vyplýva, že po zavedení regulácie sa počet áut zníži o 5-10%. To sú autá, za ktoré majitelia nie sú z rôznych dôvodov ochotní platiť parkovné, a dajú ich zo sídliska preč.

Ak by sme predpokladali, že tento úbytok by na našom sídlisku bol napr. 200 áut, tak potom by tu ostalo asi 2500 áut. Ak by sme mali približne rovnaký počet parkovacích miest, naozaj by nové miesta nebolo nutné stavať. To ale žiaľ nie je náš prípad, preto odmietať akúkoľvek výstavbu nových miest sa nezdá byť veľmi rozumné.   

(Treba ale podotknúť, že pre dosiahnutie prirodzeného úbytku 5-10% áut je potrebné spoplatniť aj parkovanie prvého auta. Tak je to bežné aj inde, a tak to výhľadovo plánuje aj Mesto. Inak tí, ktorí majú len jedno auto a je to napríklad vrak, nebudú mať dôvod ho odstrániť.)

Každá argumentácia, ktorej chýbajú pádne argumenty, stavia viac na určitom spôsobe manipulácie. A potom obvykle obsahuje aj nejaké zastrašovanie. V minulosti ste napríklad mohli zachytiť výkriky odporcov výstavby logistického centra za Tescom. Tí hovorili, že ak sa výstavba povolí, tak “všetci sa tu uvaríme”. 

A podobne je to žiaľ aj v tomto prípade. Pre prípad, že by niekomu nestačili nepresné čísla a nepodložené opakované tvrdenia, že nové miesta sa už stavať nebudú, je tu aj niečo na vystrašenie slabších pováh: 

“Buď môžeme stavať parkovacie státia a budeme si kupovať kyslík z aov, alebo začneme regulovať parkovanie.” 

Je to smutné, že debata o parkovaní, ktorá by mala byť nanajvýš faktická, logická a pochopiteľná, sa uchyľuje k takýmto spôsobom.

Ak by informácie o pripravovanej regulácii skončili takto, nebolo by veľa dôvodov na radosť. Regulácia v tomto ponímaní by bola katastrofou. 

Našťastie nám p. Richtárech nepovedal všetko. 

Možno len zo skromnosti sa nezmienil o tom, že je osobne zaangažovaný do výstavby parkovacieho domu pri Kocke, kde by podľa plánov už v lete 2023 malo byť pre potreby sídliska dostupných 279 parkovacích miest. Samozrejme, nebudú bezplatné, ale to nemusí byť zásadný problém. Doterajšia prax (t.j. obsadenosť parkovacích miest v existujúcom parkovacom dome na Tulskej a platené miesta v Central Parku pri bývalej škôlke) ukazuje, že občania sú ochotní za parkovanie platiť. 

Ak teda tento predpokladaný prírastok (279 miest) pripočítame k počtu existujúcich miest (asi 2100), dostaneme sa k celkovému počtu takmer 2400 parkovacích miest na Západe. A to sa začína podobať na našu vyššie uvedenú úvahu o tom, že ak by na Západe bolo 2400-2500 parkovacích miest, mohlo by byť reálne spustiť vhodnú reguláciu bez nutnosti stavať ďalšie parkovacie miesta. 

Takže p. Richtárech nás síce na jednej strane vydesil, že regulácia podľa jeho predstáv bude fakt katastrofou,
no na druhej strane nás v budúcnosti chcel príjemne prekvapiť tým, že parkovacích miest bude možno aj dostatok. 

Na jednej strane opakoval, že sa už určite nebudú stavať žiadne parkovacie miesta, inak si budeme kupovať kyslík z aov,
no na druhej strane pre nás pripravuje výstavbu 279 nových parkovacích miest (asi už s tými kyslíkovými ami 🙂 ).   

V každom prípade, výstavba parkovacieho domu pri Kocke (oficiálny názov projektu je Atrium II), aj keď nie úplne ideálneho, bude pre južnú časť sídliska doslova vykúpením. Už aby bol hotový čím skôr. A je možné, že v čase jeho otvorenia môže byť rozumné spustiť vhodne nastavený druh regulácie. Len by to chcelo na tom ešte trochu popracovať, aby to nebolo také živelné a prvoplánové, ako sa to javí zo zverejnených informácií, ale pripravené tak dobre, ako sa len, v rámci možností, dá.  

(Pre tých, ktorí by mali záujem o miesto v pripravovanom parkovacom dome, iniciatívne pripájame link, kde môžu nájsť viac informácií: http://www.atriumzvolen.sk/ )

Ťažko hodnotiť, prečo p. Richtárech zvolil takýto rozporuplný spôsob komunikácie. Súčasťou prípravy dobrej regulácie je včasná a otvorená komunikácia smerom k verejnosti, aby obyvatelia vedeli, na čo sa majú pripraviť.  To sa mu celkom nepodarilo.
No veríme, že aspoň nám sa podarilo to trochu skorigovať k lepšiemu 🙂