Spoločnosť BEEVAM s.r.o. z Banskej Bystrice zverejnila príspevok venujúci sa parkovaniu na sídlisku Zvolen-Západ. Nájdete ho na tomto odkaze: 

Jeho obsahom je okrem iného aj anketa a rozhovor s viceprimátorom Ing. V. Luptákom. V jeho príhovore sú najmenej dve vyjadrenia, ktoré pôsobia dosť manipulatívne, a v rôznych obmenách sme ich mohli počuť aj v minulosti.  

1. „Parkovacie miesta na sídlisku nemožno stavať donekonečna.“

Týmto tvrdením sa naznačuje, že Mesto postavilo na Západe už množstvo parkovacích miest, ale stále to nie je dostatočné. Odkazuje sa na rekonštrukcie ulíc, aktuálne Imatry a Strážskej, kde majú pribudnúť nové parkovacie miesta. Avšak tieto nové miesta, vybudované v súlade s platnou legislatívou, sú len náhradou za plochy – betónové, asfaltové, štrkové – ktoré sa na odstavovanie vozidiel používali aj predtým, i keď nevyhovovali normám. Napriek vybudovaniu nových miest sa teda nezvýši počet áut, ktoré môžu v danej oblasti zaparkovať. 
Hovoriť o „nekonečnom“ navyšovaní parkovacích miest teda vôbec nie je namieste.

2. „Situáciu s parkovaním zhoršuje niekto, kto na sídlisku prevádzkuje autopožičovňu.“

Takéto vyhlásenie má zrejme upriamiť pozornosť nespokojných vodičov na (našťastie neznámu) osobu, ktorá podľa toho má byť zodpovedná za problémy s parkovaním na sídlisku. Už v roku 2017 sme v aule ZŠ na Západe opakovane počúvali o tom, ako niekto vraj má na Západe „flotilu desiatich áut“. Pravdepodobne nik taký neexistuje. Zmyslom takýchto tvrdení je len odpútať pozornosť od vedenia Mesta, ktoré pre zlepšenie parkovania na Západe nerobí prakticky nič. Nie je predsa možné, aby na sídlisku s 10 000 obyvateľmi spôsobil globálne problémy s parkovaním jedinec, ktorý má viac áut. Ak taká osoba aj existuje, je to hlavne problém Mesta, ktoré už dávno malo parkovanie na sídlisku vhodne regulovať. 

V skutočnosti situáciu zhoršuje sám p. viceprimátor, ktorý bol už pred takmer tromi rokmi poverený p. primátorkou riešiť tento problém. Doposiaľ však nepredložil nič, čo by stálo za zmienku.