Jedna zo zásad dobrej regulácie parkovania znie, že peniaze získané z poplatkov za parkovanie by mali byť investované späť do parkovania, na jeho obnovu, údržbu a rozvoj.

Ako to je vo Zvolene?

Počas minulých desať rokov Mesto dostávalo na základe zmluvy s EEI sumu 156 000 eur ročne. Za tých 10 rokov je to 1,5 milióna eur.
Ako boli použité?

Širšie centrum mesta má viacero závažných problémov so statickou dopravou, jedným z nich je nedostatok záchytných parkovísk. V tejto oblasti sa situácia stále zhoršuje. Spoplatnilo sa parkovisko pri Európe, v budúcnosti má ustúpiť bytovej výstavbe. Výstavba sa plánuje aj v Jegorkách. Zavrelo sa parkovisko pri Hypernove. Návštevníci mesta majú stále menej a menej možností na bezplatné alebo lacné parkovanie v pešej dostupnosti do centra. Ak by 1,5 milióna eur boli cielene použité na riešenie tohto problému, situácia už teraz mohla byť lepšia.

Ozývajú sa hlasy, že EEI do parkovania v centre mesta nepriniesla žiadnu novú kvalitu. Avšak v minulosti boli aj také obdobia, kedy EEI nevyzbierala na poplatkoch ani toľko, koľko musela zaplatiť Mestu. Samozrejme, je to na nich aby zvyšovali efektívnosť výberu, ale nemôžeme čakať, EEI bude stavať parkoviská, ak väčšinu peňazí vyzbieraných za parkovanie vzalo Mesto a použilo ich na niečo iné.

Žiaľ, tento scenár má pokračovať aj v budúcnosti. Mesto predpokladá, že parkovanie vo Zvolene bude spravovať súkromná spoločnosť, ktorá vzíde zo súťaže. Už teraz je však jasné, že Mesto má na budúceho poskytovateľa najmä finančné požiadavky. Pokiaľ ide o platené parkovanie v centre mesta, Mesto opäť požaduje, aby z vyzbieraných poplatkov dostalo aspoň 156 000 eur ročne.

Avšak do zmluvy s budúcim poskytovateľom pribudnú aj rezidentské (a kombinované plateno-rezidentské) zóny, to znamená centrálne mestské časti a sídliská. Z peňazí získaných za rezidentské parkovacie karty chce Mesto dostať podiel až 80%.

Odhaduje sa, že za karty v rezidentských zónach sa v celom meste ročne vyzbiera asi 400 000 eur (pri predpokladanej ročnej sume 20 eur za prvé auto a 80 eur za druhé auto). Z toho vyplýva, že Mesto z tejto sumy dostane ročne asi 320 000 eur. Za desať rokov to bude 3,2 milióna eur.

Parkovanie na sídliskách je v zlom stave. Napríklad na sídlisku Západ pripadá na jeden byt len 0,65 parkovacieho miesta. Na iných sídliskách to nie je oveľa lepšie. Mesto už v minulosti deklarovalo, že by sa chcelo, aby sa počet parkovacích miest na sídliskách aspoň priblížil súčasnému štandardu, čo je jedno parkovacie miesto na jeden byt. To znamená vybudovať súhrnne na všetkých sídliskách niekoľko tisíc nových parkovacích miest. Doteraz však na splnenie tohto cieľa vedenie Mesta nepredložilo žiadny konkrétny plán. Ak sa zmluva o spravovaní parkovania súkromnou spoločnosťou uzatvorí za finančných podmienok, ktoré Mesto pripravilo, situácia sa zrejme nezmení. Súkromník bude musieť za svoj 20% podiel zabezpečiť kompletné služby. Nielen vydávanie parkovacích kariet, vodorovné i zvislé značenie parkovacích miesta a ich údržbu (mesto napríklad žiada, aby vodorovné značenie bolo obnovované minimálne raz za dva roky, pričom samo to doteraz prakticky vôbec nerobilo, alebo aby sa miesta zametali dva krát ročne, pričom Mesto to robilo len raz ročne).

To ale nie je všetko. Mesto požaduje, aby pri riadení parkovania boli používané najmodernejšie technológie – inteligentný kamerový systém pri vstupe do platenej zóny, systém pre informovanie o obsadenosti parkovacích miest, kontrolné auto so systémom rozpoznávania evidenčných značiek, najmodernejšie platobné ay aj na sídliskách, dodanie kontrolného systému pre Mestskú políciu, aplikácia pre mobilné telefóny, široké možnosti úhrady atď. 

Víťaz súťaže si to bude musieť riadne prepočítať, aby zistil, či sa mu za tie peniaze vôbec do toho oplatí ísť. V každom prípade, medzi podmienkami sa nič nehovorí o budovaní nových parkovacích miest. Dá sa preto očakávať, že situácia s parkovaním na sídliskách sa postupne bude stále zhoršovať a zhoršovať. Keďže sa nebudú stavať nové parkovacie miesta, tak asi jediným spôsobom, ako udržať počet áut na primeranej úrovni, bude sprísňovať podmienky vydania parkovacej karty, na čo doplatia bežní vodiči.

Ľudia si uvedomujú, že situácia s parkovaním je kritická, a zrejme budú ochotní zaplatiť požadovaný ročný poplatok v dobrej viere, že peniaze budú použité na zlepšenie situácie. Avšak z poplatku 20 eur pôjdu do parkovania len 4 eurá, a to ešte musíme odpočítať zisk pre súkromníka. No až 16 eur pôjde pre Mesto. Len tak, pretože Mesto chce na riešení parkovania zarobiť. Riešiť ho ale nebude, to bude úlohou súkromníka za jeho 20% podiel.

Úplne všeobecne, ak má Mesto problém, ktorý dlhodobo nevie riešiť (napríklad parkovanie na sídliskách), a nájde sa niekto (napr. súkromná spoločnosť), kto ho vyrieši k spokojnosti občanov (teda že vodiči budú mať kde parkovať), dostatočným prínosom pre Mesto je už samotný fakt, že je problém vyriešený. Nie je potrebné, aby Mesto z toho malo ešte aj finančný zisk. Peniaze pre Mesto sú vlastne už len akousi skrytou pokutou pre obyvateľov za to, že vôbec vlastnia auto, a ich situácia sa tým len zbytočne zhorší.  

Alebo ešte inak – pokým je na sídlisku dostatok parkovacích miest, parkuje sa zadarmo, Mesto nemá od miestnych vodičov žiadne peniaze. Všetci sú spokojní, všetko je v poriadku. Ak sa ale situácia zhorší a je potrebné zaviesť reguláciu, za ktorú budú musieť vodiči platiť, Mesto ich poplatok umelo navýši a začne na nich zarábať, bez toho, aby tieto peniaze boli použité na zlepšenie situácie.   

Ako je uvedené v úvode, peniaze získané z poplatkov majú byť investované späť do parkovania, na jeho obnovu, údržbu a rozvoj.

Ak to tak nie je, ide zo strany samosprávy len o priživenie sa na probléme bez toho, aby k jeho riešenie nejako prispela. Je to zneužitie zlej situácie na obohatenie sa.

Mesto dostane milióny úplne zadarmo, a občania budú kvôli problémom s parkovaním nadávať na novú EEI, nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách.

Bolo by chybou pokračovať v nastúpenom trende a riešenie parkovania zúžiť na získanie čo najväčšieho finančného balíka pre Mesto.

Je potrebné stanoviť jasné pravidlo, že peniaze, ktoré získa Mesto z parkovania, musia byť použité spätne pre zlepšenie parkovania. Alebo nechať väčší (prípadne aj celý) podiel súkromníkovi, a súčasne mu uložiť úlohy, aby zabezpečoval aj výstavbu nových parkovacích miest. (Spoločnosť EEI v minulosti ponúkla, že nové parkovacie miesta dokážu postaviť v cene 1400 eur za jedno miesto.)

Ak väčšia časť peňazí získaných za parkovanie bude miznúť niekde dostratena ako tomu bolo doposiaľ, platenie za parkovacie karty bude len obyčajným výpalníctvom na vlastných občanoch.