V poslednom čase sa hovorí o regulácii parkovania na sídliskách vo Zvolene ako o hotovej veci.
O čo v regulácii ide?
Je to povolenie parkovať v určenej lokalite, ktoré užívateľ získa po splnení stanovených podmienok a za stanovený poplatok.
Účelom regulácie je zlepšiť možnosti parkovania, motivovať vodičov k rozumnému správaniu, zabrániť nelegálnemu parkovaniu mimo určených parkovacích miest.

Ako by mala vyzerať príprava dobrej regulácie?

▶ ANALÝZA
 Najprv by sa mala spraviť podrobná analýza skutočného stavu – počet parkujúcich áut, počet existujúcich parkovacích miest.

▶ PRIESKUM
 Je potrebné zistiť, napríklad pomocou dotazníkov, ako budú vodiči na zavedenie regulácie reagovať, aký bude záujem o rezidentskú parkovaciu kartu.

▶ PLÁN
Mal by sa určiť plán – stav, do ktorého sa má situácia dostať po zavedení regulácie – budúci počet parkujúcich áut, budúci počet parkovacích miest.

▶ TYP REGULÁCIE
Na základe vyššie uvedeného sa stanoví vhodný spôsob regulácie: podmienky získania parkovacej karty, výška poplatku, čas regulácie, počet kariet na byt a podobne. Za najsilnejší regulačný prvok sa považuje výška poplatku za kartu – čím je vyšší, tým viac vozidiel môže ubudnúť z ulíc.

▶ NOVÉ MIESTA
Ak je potrebné vybudovať nejaké ďalšie parkovacie miesta, má sa tak urobiť ešte pred spustením regulácie.

▶ ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ
Súčasťou regulácie by malo byť aj riešenie pre tých, ktorí si kartu nebudú chcieť zakúpiť, alebo na ňu nebudú mať nárok, napr. primerane dostupné záchytné parkoviská, lacnejšie alebo zadarmo.

▶ NÁVŠTEVY
Je potrebné ponúknuť možnosť parkovania pre návštevy.

▶ KOMUNIKÁCIA
Celý zámer treba dostatočne komunikovať s občanmi, aby vedeli čo sa chystá, boli informovaní o pravidlách pripravovanej regulácie.

▶ BUDÚCI VÝVOJ
Je potrebné mať plán reagujúci na očakávaný vývoj parkovania v ďalších rokoch.

▶ PENIAZE
Je dôležité, aby peniaze získané za rezidentské parkovacie karty išli späť do systému, t.j. na údržbu, obnovu a rozširovanie parkovania, s ohľadom na spomínaný budúci vývoj.

Po zavedení regulácie by to na sídlisku malo vyzerať takto:
✔ Poklesne počet parkujúcich áut. Skúsenosti z iných samospráv ukazujú, že po zavedení regulácie spoplatnením klesol počet záujemcov o parkovanie asi o 10%. Ide o tých, ktorí majú vlastné parkovacie možnosti (garáž a pod), ale nevyužívali ich, keďže parkovanie na ulici bolo zadarmo. Zmiznú tiež nepojazdné a nevyužívané autá, za ktoré majitelia nebudú ochotní platiť.
✔ Každý majiteľ karty bude mať možnosť zaparkovať na regulárnom parkovacom mieste, t.j. počet dostupných parkovacích miest bude korešpondovať s počtom parkujúcich áut.
✔ Nelegálne parkovanie (na chodníkoch, trávnikoch, atď.) prestane byť tolerované, bude prísne postihované.

Dobre pripravená regulácia môže teda pre obyvateľov sídliska priniesť mnoho výhod a výrazné zlepšenie situácie s parkovaním.

A ako to asi bude vyzerať vo Zvolene?

Pozrime sa na to, ako Mesto zvládlo desať vyššie uvedených pravidiel dobrej regulácie.
Môžeme skúsiť ohodnotiť plnenie každého z nich bodmi 0-1-2-3.

▶ ANALÝZA
Fyzické sčítanie vozidiel sa robilo na jar 2019, no autor Konceptu mal výhrady k reprezentatívnosti dodaných údajov. (2 body)

▶ PRIESKUM
Medzi obyvateľmi sa nerobil žiadny prieskum. (0 bodov)

▶ PLÁN
Nie je stanovený žiadny konkrétny plán. (0 bodov)

▶ TYP REGULÁCIE
Boli určené základné parametre regulácie, ale viac na základe toho, ako to je inde, nie na základe miestnych podmienok. (2 body)

▶ NOVÉ MIESTA
Hoci je jasné, že súčasný počet parkovacích miest nie je a nebude dostatočný, nie je naplánované žiadne vytvorenie nových parkovacích miest. (0 bodov)

▶ ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ
Neexistuje žiadny zoznam odporúčaných záchytných parkovísk pre jednotlivé lokality, ani sa nepripravuje žiadna prípadná výstavba. (0 bodov)

▶ NÁVŠTEVY
Pre návštevy sa plánuje možnosť krátkodobého plateného parkovania. (3 body)

▶ KOMUNIKÁCIA
Oficiálna komunikácia a informovanosť smerom k občanom je veľmi slabá. (1 bod)

▶ BUDÚCI VÝVOJ
Neexistuje plán predpokladaného vývoja parkovania v regulovaných oblastiach. (0 bodov)

▶ PENIAZE
Neexistuje záväzok, že peniaze, ktoré Mesto získa od poskytovateľa ako podiel z vyzbieraných poplatkov, budú spätne použité pre rozvoj parkovania. (0 bodov)

Z maximálnych možných 30 bodov ich v tomto hodnotení Zvolen získal iba 8, t.j. asi 26%. Aj toto číslo vypovedá o tom, že vedenie Mesta venovalo príprave regulácie len minimálnu pozornosť.

V dôsledku nedostatočnej prípravy sa vo Zvolene neprejaví viacero výhod, kvôli ktorým sa regulácia obvykle robí.
✔ Počet parkujúcich áut sa zrejme zníži,
✖ avšak nie každé vozidlo s parkovacou kartou bude mať možnosť zaparkovať na regulárnom parkovacom mieste. Napríklad na sídlisku Západ sa počíta s vydaním približne rezidentských 2400 parkovacích kariet, pričom parkovacích miest je asi 2000.
✖ Z toho vyplýva, že naďalej bude potrebné tolerovať parkovanie na chodníkoch či trávnikoch.

Je zrejmé, že namiesto dlhodobej systematickej cieľavedomej práce ide vo Zvolene skôr o akýsi slepý výstrel do tmy, v duchu hesla „začneme a uvidíme“. Je to škoda, pretože na poctivú prípravu regulácie sme mali dosť času, ktorý sme z doposiaľ neznámeho dôvodu nevyužili. Zvolen mohol byť príkladom kvalitne pripravenej regulácie. Zatiaľ to vyzerá skôr ako prípad toho, ako sa to robiť nemá.

Najhoršie na tom je, že na to doplatí bežný obyvateľ Zvolena. Bude za parkovanie na svojom sídlisku platiť, ale za to nedostane prakticky nič. Možno je ešte čas to nejako zvrátiť.