V zvolenských novinách MY zo začiatku marca 2021 vyšiel rozhovor s viceprimátorom a predsedom komisie dopravy p. V. Luptákom o pripravovaných zmenách v parkovaní vo Zvolene.

(Článok je dostupný aj na https://myzvolen.sme.sk/c/22609165/zvolen-cakaju-zmeny-v-parkovacej-politike-dotknu-sa-aj-ludi-na-sidliskach.html)

Keďže v článku viackrát spomína aj činnosť komisie dopravy, dovolím si k tomu sa vyjadriť.
P. predseda v článku okrem iného hovorí, že:

 „Už dlhú dobu sa rozprávame o všetkých variantoch. Na pôde mestského úradu, pracovnej skupiny odborníkov a predsedov výborov mestských častí a tiež na pôde komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve.“
P. viceprimátor bol poverený riešením parkovania v meste po komunálnych voľbách v roku 2018. Avšak až do decembra 2020, teda dva roky, sa o tejto téme na komisii dopravy vôbec nehovorilo. Hoci členovia komisie sa opakovane snažili túto tému otvoriť, p. Lupták to zakaždým jednoducho odignoroval alebo odsunul „na neskôr“. O koncepcii parkovania hovoríme na komisii teda len od decembra, čo určite nie je dostatočne dlhý čas pre dôkladné prekonzultovanie takej komplikovanej problematiky.

 „Dôležité je, že úplne otvorene rozprávame o možnosti, že si mesto bude spravovať svoje parkovanie samé, ako aj o možnosti, že to preň bude robiť súkromná spoločnosť.“
„Kto pozná napríklad prácu dopravnej komisie, vie, že si v nej veci dokážeme osobne vydiskutovať, veď práve po ťažkých diskusiách sa zrodilo mnoho dobrých riešení.“
V decembri zverejnená koncepcia parkovania vyvolala mnoho otázok – prečo jej príprava trvala dva roky, prečo do jej tvorby nebola zapojená komisia dopravy, prečo ju vyhotovila neznáma firma z Prievidze za peniaze, prečo autor kritizuje dodanie nevhodných alebo žiadnych podkladov atď. Oficiálnym spôsobom som požiadal p. predsedu, aby nám to na komisii objasnil. Dodnes tak neurobil. Okolnosti vzniku konceptu tak zostávajú zahalené tajomstvom. Určite teda nie je možné hovoriť o otvorenej diskusii.

 „Áno, čas plynie rýchlo. Počas pandémie dokonca ešte rýchlejšie. Dlhý čas trvalo, kým sme sa ako pracovná skupina vôbec stretli. Pri takej závažnej otázke, akou je koncepcia parkovania a z nej vyplývajúca regulácia, som do poslednej chvíle uprednostňoval osobné stretnutie.“
Ako som už uviedol, dva roky sme úplne stratili kvôli neochote p. Luptáka diskutovať o koncepcii parkovania. Výhovorka na rýchle plynúci čas počas pandémie teda určite nie je na mieste.

„Na novom systéme parkovania pracujeme ako jeden veľký tím. Riešenie tak vzniká na základe širokého konsenzu a určite nebude len nejakou neuskutočniteľnou predstavou jedného či dvoch ľudí.“
Na tvorbe koncepcie sme sa ako komisia dopravy nijako nepodieľali, čím sme stratili sme dva roky.  Ten čas sme mohli venovať podrobným prípravám na chystané zmeny. Koncepcii Mesta chýbajú konkrétne analýzy, vízie a plány. Súčasné rokovania sú pod časovým tlakom kvôli blížiacemu sa koncu zmluvy s EEI.  Teraz to už len narýchlo plátame, aby sa stihli urobiť potrebné kroky na to, aby to mohla robiť súkromná spoločnosť. Mnohí, ktorým záleží na to, aby sa zmena v parkovaní pripravila kvalitne a komplexne, s týmto vývojom nemôžu byť spokojní. Vôbec sa nedá hovoriť o tom, že ide o široký konsenzus. Myšlienka, že by mohlo ísť len o predstavu jedného či dvoch ľudí, nemusí byť v konečnom dôsledku ďaleko od pravdy.

Ing. Marian Brláž, člen komisie dopravy