Ak sa zaujímate o riešenie parkovania vo Zvolene, tak ste možno postrehli, že v decembri 2020 bol na rozšírenom zasadnutí komisie dopravy predstavený „Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen“.

Možno celkom prirodzene predpokladáte, že na Koncepte dlhodobo a aktívne pracovala aj komisia dopravy. Žiaľ nie je to pravda.

Vypracovaním koncepcie riešenia parkovania poverila po posledných komunálnych voľbách (2018) p. primátorka p. viceprimátora Luptáka, ktorý sa opäť stal aj predsedom komisie dopravy. V tom čase som sa členom komisie dopravy stal aj ja. Čakalo by sa, že na jednom z prvých zasadnutí komisie sa budeme zaoberať prípravami na tvorbu koncepcie – východiská, metódy, ciele, tím, termíny a pod. To sa však nestalo. A ani v priebehu ďalších dlhých dvoch rokov p. Lupták ohľadne koncepcie parkovania s komisiou nič nekonzultoval, dokonca komisiu o postupe prác ani len neinformoval. Členovia komisie sa pokúšali získať od predsedu nejaké informácie, ja osobne niekoľkokrát. Odpoveďou bolo buď mlčanie alebo strohá odpoveď v zmysle, že koncepcia ešte nie v takom štádiu, aby o nej mohol niečo povedať. Je to nepochopiteľné, ale je to tak. Takže keď sa koncepcia nedávno objavila, pre komisiu dopravy to bola úplná novinka.

Po jej preštudovaní ale musím konštatovať – a nie som sám – že koncepcia je nedostatočná, jej obsah určite nezodpovedá zaplatenej cene, a už vôbec nie dvom rokom čakania. Vynára sa množstvo otázok, napr. prečo sa koncepcia nevenuje záchytným parkoviskám, prečo jej autorom je nejaká firma z Prievidze za 7500 eur, prečo pre niektoré lokality chýbajú základné informácie, prečo jej príprava trvala až dva roky, prečo končí tým, že je potrebné pripraviť koncepciu atď atď. Som presvedčený, že úroveň koncepcie mohla byť omnoho vyššia, ak by komisia dopravy mala možnosť podieľať sa na jej tvorbe. Vyzerá tak, že niekto si len potreboval odfajknúť splnenie úlohy, bez ohľadu na výsledok.