Parkovanie vo vnútroblokoch je na sídlisku dlhodobo sporná otázka. Na jednej strane existujú názory, že autá do vnútroblokov nepatria, no na strane druhej už boli v niektorých vnútroblokoch svojpomocne vytvorené parkoviská.
V tejto súvislosti je zaujímavé, že urbanistická štúdia „Revitalizácia sídliska Zvolen Západ“ navrhuje pre sídlisko až 413 miest, umiestnených v dvanástich vnútroblokoch.

Ide o tieto miesta:
A. 44 miest … Základná škola
B. 30 miest … Šmidkeho – Novozámocká – Pražská
C. 18 miest … Šmidkeho – Novozámocká
D. 24 miest … Kremnická – Novozámocká – Pražská
E. 42 miest … Novozámocká – Tulská – Pražská – Kremnická
F. 49 miest … Novozámocká – Tulská – Kremnická – Imatra
G. 26 miest … Strážska – Nográdyho – Ertla západ
H. 30 miest … Strážska – Nográdyho – Ertla východ
I. 40 miest … Nográdyho – Hron
J. 30 miest … Strážska – Nográdyho – Imatra
K. 60 miest … Imatra – škola
L. 20 miest … pri jestvujúcom parkovacom dome na Tulskej

Vo všetkých prípadoch ide o parkovacie miesta na úrovni terénu.

Aby však nedošlo k nesprávnemu pochopeniu, ani v jednom prípade nejde ale o záber celej plochy vnútrobloku. Parkovacie miesta sú navrhnuté viac-menej len na okraji vnútroblokov tak, aby centrálny priestor vnútrobloku slúžil ako oddychová zóna, s detskými ihriskami a zeleňou. Tiež možno nie všetky plochy, ktoré urbanistická štúdia zaraďuje medzi vnútrobloky, sú tak aj dnes chápané.
Pozrime sa bližšie na jednotlivé lokality:

A. 44 miest … Základná škola:


B. 30 miest … Šmidkeho – Novozámocká – Pražská:


C. 18 miest … Šmidkeho – Novozámocká:


D. 24 miest … Kremnická – Novozámocká – Pražská:

E. 42 miest … Novozámocká – Tulská – Pražská – Kremnická:


F. 49 miest … Novozámocká – Tulská – Kremnická – Imatra:

G. 26 miest … Strážska – Nográdyho – Ertla západ:


H. 30 miest … Strážska – Nográdyho – Ertla východ:


I. 40 miest … Nográdyho – Hron:


J. 30 miest … Strážska – Nográdyho – Imatra:

K. 60 miest … Imatra – škola:


L. 20 miest … pri jestvujúcom parkovacom dome na Tulskej:

Niektoré z uvedených lokalít už sú predmetom rekonštrukcie, ale viaceré ďalšie by mohli poslúžiť ako dobrá inšpirácia pri hľadaní možností na rozšírenie parkovacích miest na úrovni terénu.

Celú mapu urbanistickej štúdie si môžete pozrieť TU.

MB