(Článok je prepisom videa https://youtu.be/beE8ag4i6zU)

Na sídlisku Západ sa čoraz častejšie hovorí o potrebe výstavby  ďalších parkovacích domov. Avšak vhodných lokalít je málo. Prakticky ku každému návrhu existuje množstvo námietok.
Obyvatelia sa obávajú, že sa im zhorší výhľad, zatieni svetlo, zhorší sa vzduch, či pribudne hluk. Umiestnenie parkovacích domov medzi bytovou zástavbou určite nie je ideálne.
Bolo by oveľa vhodnejšie, ak by stáli niekde na okraji sídliska.
Sídlisko Západ také miesta malo, ale už nemá.

Vyvíjalo sa to asi takto:
Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia boli predbežne naplánované miesta, kde by v budúcnosti mohli stáť parkovacie domy. V rámci sídliska išlo o najlepšie možné pozície:

Štyri parkovacie domy mali byť umiestnené v štyroch rohoch sídliska.
Teda tam, kde by vadili najmenej, čo najďalej mimo bytovej zástavby.
Tieto miesta boli v tom čase ešte nezastavané.
Pri rozumnom spravovaní pozemkov mohli prečkať až do dnešnej doby na svoje skutočné využitie.
Žiaľ, nestalo sa tak.
 Išlo o lukratívne miesta, a vedenie Mesta ich neudržalo pre budúce potreby svojich obyvateľov.

V jednom rohu sídliska pribudla čerpacia stanica, vedľa nej predajňa áut.
V druhom rohu bol postavený bezbariérový dom,
v ďalšom budova bytového družstva.
Na štvrtom rohu bola vybudovaná otočka autobusov.

Asi všetky tieto stavby by mohli byť umiestnené na iných miestach,
bez toho aby tým utrpela ich funkcia. Nad dlhodobým prínosom pre všetkých obyvateľov sídliska však prevážili iné záujmy. 

Keďže sa obsadili všetky štyri výhľadové pozície pre budúce parkovacie domy, bolo potrebné hľadať iné možnosti.
Medzitým síce pribudol parkovací dom pri Tulskej, ale postavili sa aj nové objekty:
– Veľkoobchod elektro na Tulskej, tým sa znovu zúžili možnosti  vhodných plôch na prípadné parkovacie domy.
– Vojenská bytovka, zvýšil sa dopyt po parkovacích miestach.

Navrhnuté boli nové miesta pre budúce parkovacie domy:
pri Tulskej, pri Kocke, pri bývalej škôlke.

Situácia sa však vyvíjala ďalej.
Pri škôlke bolo namiesto parkovacieho domu vybudované parkovisko na úrovni terénu, aj keď s porovnateľným počtom parkovacích miest ako mal mať plánovaný parkovací dom.

Potreba parkovacích miest sa stávala čoraz naliehavejšou.
Začalo sa preto hľadať aj tam, kde by to v minulosti nikoho ani nenapadlo – v strede sídliska, medzi bytovou zástavbou.
Prišla idea polo zapustených parkovacích domov vo vnútroblokoch
či parkovací dom pri kostole.

Ak porovnáme pôvodné a aktuálne návrhy na umiestnenie parkovacích domov, vidíme obrovský rozdiel.

Z ideálnych pozícií v rohoch sídliska sme nútení uvažovať o výstavbe parkovacích domov medzi panelákmi.
Asi by sa dalo zistiť, kto to svojimi rozhodnutiami spôsobil. Ale faktom je, že sme na to doplatili všetci.
Dnes už nie sme v situácii, kedy by sme si mohli vyberať ideálne pozície pre umiestnenie parkovacích domov. O tie sme už prišli.
Vybrať si musíme z možností, ktoré máme.
Ak budeme rozhodnutie odkladať, možnosti na výber sa ešte zhoršia.