Nejasnosti okolo parkovanie v areály firmy Hagard na Tulskej sú, zdá sa, definitívne vyriešené. No nie tak, ako by si želali obyvatelia sídliska.

V skratke – o čo šlo?

Mesto opakovane tvrdilo (a vo svojich dokumentoch uvádzalo), že Hagard poskytuje pre obyvateľov sídliska 28 parkovacích miest. Ako dôvod uvádzalo, že toto poskytovanie v čase mimo otváracích hodín  bolo zo strany Mesta podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.

 Skutočnosť je však iná – asi 20 miest je dlhodobo uzavretých bránou a využíva sa ako sklad.

A ako sa to teda vyriešilo?

Prvýkrát som na komisiu dopravy podal podnet na riešenie tohto problému ešte v marci 2019. Odvtedy som to musel viac krát urugovať, až konečne na zasadaní komisie 9.9.2020 zaznela nevyhýbavá odpoveď. P. viceprimátor konečne priznal, že Mesto nemá žiadne možnosti, ako deklarované poskytovanie parkovacích miest vymôcť.  Žiadna taká podmienka sa totiž v dokumentácii nenašla, niekto ju tam „zabudol“ zapracovať: „Do konečných podmienok stavebného povolenia sa nedostala informácia o tom, aby Hagard poskytoval verejnosti aj parkovacie boxy, ktoré sú v súčasnosti oplotené a slúžia ako rozšírené skladové priestory.“  (Zápisnica komisie dopravy č.3/2020 zo dňa 9.9.2020)

Mesto teda celé roky tvrdilo niečo, čo v skutočnosti nebola pravda.

Jediný realizovateľný výsledok z toho celého je, že Mesto si vo svojich dokumentoch opraví skutočný stav  – počet dostupných parkovacích miest na sídlisku Západ sa zníži o 20. To je úbytok už aj tak nedostatočného počtu parkovacích miest o takmer jedno percento.  Ešte viac sa tak zhorší počet parkovacích miest pripadajúcich na jeden byt (aktuálne to je okolo 0,6 parkovacieho miesta na byt).

Možno niekomu nepripadá úbytok 20 parkovacích miest až taký významný. No iných 20 parkovacích miest, postavených pri veterine na zelenej ploche, bolo prezentovaných ako jeden z hlavných úspechov minulého poslaneckého klubu v oblasti riešenia parkovania na sídlisku. Podobne teda treba vidieť aj stratu 20 miest pri Hagarde, ako jeden z hlavných neúspechov parkovacej politiky na sídlisku.

Ako to celé vzniklo a prebiehalo?

Ja to vidím takto:

Investor chcel na sídlisku postaviť objekt (veľkoobchod elektro), ktorý svojim zameraním nespĺňa požiadavku občianskej vybavenosti. Aby občania neprotestovali, že im budú popod okná chodiť nákladné autá a zákazníci veľkoobchodu, tak im prisľúbil, že pre obyvateľov vybuduje a poskytne parkovacie miesta. Občania boli radi a nespisovali petície proti výstavbe.  

Investor stavbu postavil  a parkovisko nechal nejaký čas otvorené, akože plní svoj záväzok.

Potom parkovisko zavrel. Ako dôvod uviedol, že parkujúci vodiči neboli disciplínovaní a včas parkovisko neuvoľňovali. Mesto to dlhé roky nijako neriešilo a ešte sa tvárilo, že všetko funguje. A keď už muselo zaujať jasný postoj, tak s prekvapením zistilo, že záväzok poskytovať  parkovacie miesta nie je nikde oficiálne podchytený a že ho nemožno vymáhať.

A tým to celé skončí. Investor má sklad, mestu to nevadí, občania sú oklamaní.

Nezdá sa mi pravdepodobné, že by takýto podvod prebehol bez vedomia kompetentných na Meste.

Určite však možno konštatovať, že model klamlivého sľubovania parkovacích miest sa na Západe osvedčil.

Podobný scenár môžeme pozorovať aj pri rekonštrukcii starej škôlky. Samozrejme, niet žiadnych pochýb o tom, že rekonštrukciou schátraného objektu sa sídlisko výrazne posunulo dopredu. No problém bol s parkovacími miestami. V okolí starej budovy bolo totiž množstvo bezplatných parkovacích miest. Obyvatelia okolitých panelákov mali oprávnené obavy, že po rekonštrukcii budú musieť za parkovanie platiť. Aby investor zabránil prípadným komplikáciám, zaviazal sa (dokonca písomne), že obyvateľom poskytne bezplatne 81 parkovacích miest. Obyvatelia sa uspokojili, neprotestovali, a výstavba mohla prebiehať.

Výsledok?

81 miest nebolo poskytnutých.

Celodenne tam je dostupných len bezplatných 23 parkovacích miest. Je to tak už roky. Investor zarába na platených miestach, mestu to nevadí, občania sú oklamaní.

Nezdá sa mi pravdepodobné, že by takýto podvod prebehol bez vedomia kompetentných na Meste.

MB

——————————————–

(Parkovaniu pri Hagarde sme sa už skôr venovali v článkoch Parkovanie pri Hagarde zo dňa 12.3.2018 a Parkovanie pri Hagarde – čoraz viac záhad zo dňa 22.4.2019.

O parkovaní pri bývalej škôlke píšeme v článkoch Central Park – problémy s parkovaním zo dňa 4.11.2017, Parkovanie pri Central Parku – chýba až 58 parkovacích miest zo dňa 26.1.2019, Čestné vyhlásenie o 81 bezplatných miestach v Central Parku zo dňa 30.1.2019 a Central Park – Jedna zmluva, tri podfuky a veľmi spokojní poslanci zo dňa 1.2.2019)