Krátko po posledných komunálnych voľbách bol vypracovaním koncepcie parkovania pre celé mesto poverený viceprimátor Ing. V. Lupták. Na túto koncepciu čaká celé mesto už dlhé roky. Viacero žiadostí o riešenie problémov s parkovaním v rôznych častiach mesta sa už odložilo s tým, že to bude riešiť pripravovaná koncepcia. 

V marci 2020 to vyzeralo, že koncepcia je už hotová. V Zvolenských novinách vyšiel s p. viceprimátorom rozhovor, v ktorom oznámil, že je pripravený svoju koncepciu predstaviť: 

Náš pohľad teraz predstavíme širšiemu okruhu ľudí – pozveme odborníkov i poslancov, spoločne si sadneme, aby sme počuli ich názor na predstavené riešenia.” (Zvolenské noviny č.3/2020)

Odvtedy prešlo už pol roka, a koncepcia dodnes predstavená nebola.
Včera sme mali zasadnutie komisie dopravy, ktorej predsedom je práve p. Lupták. Bola tam opäť (tak ako na predchádzajúcich zasadnutiach) vznesená požiadavka, aby nám o koncepcii podal aspoň základné informácie. 

P. Lupták to ako vždy odmietol s tým, že koncepcia ešte nie je pripravená, a dodal, že tak urobí v “blízkej dobe”. Termín konkretizovať odmietol.

Situácia okolo koncepcie už začína byť trápna.

Ak p. Lupták v súvislosti s predstavovaním koncepcie použil v marci výraz “teraz”, a o pol roka povie “v blízkej dobe”, tak niečo nie je v poriadku. Pravdepodobne v marci nehovoril pravdu. 

Aby som bol úprimný, osobne od tej koncepcie neočakávam nič prevratné. Obávam sa, že z nej budeme sklamaní. 

Vysvetlím prečo.

Doterajší vývoj mi totiž pripomína spôsob, akým sa v minulom volebnom období “riešilo” parkovanie na sídlisku Západ.
Mesto akože tri roky pracovalo na návrhu, a rok pred skončením volebného obdobia ho prišlo predstaviť obyvateľom sídliska do auly základnej školy. Tam sme sa dozvedeli, že to dlho očakávané zavedenie “rezidenčného” parkovania má spočívať v tom, že sa pre asi 600 áut zo sídliska jednoducho nevydá parkovacia karta. P. primátorka už nevedela povedať, kam tie autá bez karty majú ísť parkovať.

Samozrejme, že to nemohlo skončiť inak ako fiaskom. Regulácia na sídlisku bola odložená do doby, kým nebudú (na sídlisku alebo v jeho blízkosti) k dispozícii dostatočné parkovacie kapacity. 
Tomu rozumie každý súdny človek, ani nemusí dlho rozmýšľať.
Ale z tých “odborníkov”, ktorí na tom návrhu akože roky pracovali, to nenapadlo vôbec nikoho. Ani p. Luptáka, ktorý bol v tom čase predsedom komisie dopravy. Na tom návrhu má aj on svoj podiel.  

Z odstupom času to na mňa pôsobilo dojmom, že to presne tak bolo naplánované. Ako dobre vyzerať a nič neurobiť. 

Nedalo sa nevšimnúť, že keď ten návrh obyvatelia sídliska odmietli, p. primátorke to vôbec nevadilo. Akoby jej odľahlo. Len skonštatovala, že návrh nemá podporu. A tým to všetko skončilo. Práca všetkých tých odborníkov úplne prestala. Žiadna snaha o operatívne nadviazanie na odvedenú prácu, žiadne dopracovanie a následné predstavenie opraveného návrhu. 

Javí sa to tak, že s odmietnutím návrhu sa počítalo. Mesto splnilo primátorkin predvolebný sľub, niečo formálne predložilo. Nevadí, že to bolo úplne nepoužiteľné. Keďže to ľudia odmietli, je to vlastne ich chyba, nie? 

(O tom, že ten návrh bol naozaj len povrchný a riadne odfláknutý, svedčí aj množstvo neprávd a poloprávd, ktoré ho sprevádzali. Viac napríklad TU )

A v novom volebnom období začíname odznova. 

Voľby dopadli tak ako dopadli, máme tú istú primátorku, tých istých zamestnancov mesta, toho istého predsedu komisie dopravy, ktorý sa navyše stal aj viceprimátorom. 

Naozaj nie je dôvod očakávať, že tí istí ľudia, ktorí nedokázali priniesť sídlisku Západ ani len mierne zlepšenie a predstavili sa len jalovou prácou, teraz zrazu prídu s niečím zásadným, čo by malo pomôcť celému mestu.

Preto sa obávam, že tá koncepcia nebude veľmi prínosná. Obávam sa, že jej jedinou úlohou je vytvoriť dojem, že mesto parkovanie rieši. (Veď keď to ľudia odmietnu, tak bude predsa ich chyba, nie?) 

Obávam sa, že v skutočnosti sa len stratia ďalšie štyri roky zbytočným čakaním na niekoho, kto možno ani nemá v pláne pomôcť.  

Ale strašne, strašne rád by som sa mýlil. 

(Ospravedlňujem sa, ak sa týmto príspevkom niekto cíti osobne dotknutý. Všetkých vyššie menovaných aj nemenovaných si ako ľudí veľmi vážim, tu sa vyjadrujem len k ich práci v oblasti riešenia parkovania.) 

Marian Brláž