Pred koncom minulého volebného obdobia sa (aj kvôli iniciatíve Parkuj na Západe) téma parkovania stala široko diskutovanou. Vyzeralo to, že vďaka prezentovaniu podložených faktov už odzvonilo podsúvaniu nepravdivých tvrdení.
No zrejme nie. Z času na čas sa totiž vždy nájde niekto, kto ku téme o parkovaní na Západe zopakuje nejaké staré bludy.

Tentoraz to je p. poslanec Hričina. S ním vyšiel rozhovor vo Zvolenských novinách č. 9/2020.
Čo sme sa od neho dozvedeli?

1. „Sídlisko nie je nafukovacie“.
V podstate to je úplne zbytočná informácia, ktorú sme od bývalých poslancov (medzi ktorých patril aj p. Hričina) počuli veľa krát. Používali ju ako jednu z výhovoriek ešte v čase, keď tvrdili, že na sídlisku už nie je možné postaviť žiadne nové parkovacie miesta.

 2. „V minulosti sa počítalo s jedným parkovacím miestom na tri byty, dnes je to skôr naopak.“
Možno si na to ešte spomínate – argument o vysokom počte áut vzhľadom k počtu bytov bol ďalšou z výhovoriek bývalých poslancov. Tu p. Hričina hovorí, že počet áut pripadajúci na jeden byt sa blíži k číslu tri.  

Tento názor si p. Hričina udržuje dlhodobo. V Zápisnici č.2/2019 zo zasadania VMČ3 je zachytené jeho vyjadrenie, že „problém je viac áut na byt“.

Samozrejme že nie je to pravda. Na sídlisku je asi 3600 bytov a 2700 áut. To znamená, že na jeden byt pripadá 0,75 auta.

Takýmto tvrdením však p. poslanec vlastne hádže vinu za zlú situáciu s parkovaním na obyvateľov sídliska. Podľa neho si za problémy s parkovaním môžu obyvatelia sídliska sami, pretože majú tri autá na byt. Pravda je však taká, že počet áut na sídlisku je skôr podpriemerný. Za zlú situáciu s parkovaním môže jednoznačne len nečinnosť vedenia mesta (vrátane takých poslancov, akým je napríklad aj p. Hričina).

 3. „Jedným z vhodných riešení sú parkovacie domy, napríklad na Barinách, kde má mesto zakúpené pozemky.“
Dnes už každý vie, že obrázky Barín, ktoré prezentovala p. Balkovičová počas svojej kampane, boli len šikovným reklamným ťahom na prilákanie voličov. Ministerstvom dopravy a výstavby bol tento projekt v celom rozsahu zastavený.
Navyše, ak by mal parkovací dom na Barinách slúžiť aj pre sídlisko, musel by tomu byť prispôsobený celý návrh a tiež by to muselo byť výslovne uvedené v žiadosti o stavebné rozhodnutie. Takúto požiadavku ale neúspešný návrh mesta ani neobsahoval.
Hovoriť o parkovacom dome na Barinách ako o riešení pre sídlisko je úplne mimo reality.

Je zrejmé, že p. Hričina sa vo svojich znalostiach problematiky parkovania na sídlisku Západ za posledné roky veľmi neposunul. Očividne nevynaložil ani minimálne úsilie, aby sa oboznámil so základnými faktami. Vôbec mu to však nebráni v tom, aby verejnosť zavádzal svojimi pomýlenými názormi. Asi nemôžeme očakávať, že tento poslanec bude riešiť parkovanie konštruktívnym spôsobom.

Zvolenské noviny 9/2020