Členom komisie dopravy som už vyše roka. Do komisie som bol navrhnutý napriek tomu, že som nebol členom žiadneho zoskupenia poslancov, ani som nekandidoval v komunálnych voľbách. Bola a stále to je pre mňa česť, chápal som to ako ocenenie mojej snahy o riešenie parkovania na našom sídlisku v minulom období. Predpokladal som, že členstvo v komisii mi poskytne nové možnosti ako pokračovať v tejto práci.

No už od začiatku som tam narážal na nečakané prekážky. Predseda komisie, Ing. Vladimír Lupták, viceprimátor, rôznymi spôsobmi a opakovane mi zabraňoval v práci. Moje návrhy nezaraďoval do bodov pre rokovanie, nedával priestor na diskusiu, nerobili sa uznesenia, skresľovali sa zápisnice a podobne. Tým bol hrubo porušovaný rokovací poriadok. Keď to už trvalo príliš dlho a nezlepšovalo sa to, rozhodol som sa podať sťažnosť. Jej plné znenie si môžete prečítať v prílohe.  

Marian Brláž

Príloha: Sťažnosť