Zdalo by sa, že okolo parkovania na Západe je už dlho nejako ticho. Ale nie je to celkom tak. V poslednom období sa ku téme parkovania verejne vyjadrili viacerí poslanci za VMČ3.
Tak stručne informujeme aspoň o tom:

R. Karczub:
Zeleň je možné zachovať aj pri výstavbe parkovísk. (Zvolenské noviny č. 1/2020)

Ing. Z. Niščáková:
Sídlisko by malo mať na jeden byt aspoň jedno parkovacie miesto. (Zvolenské noviny č. 3/2020)

Ing. M. Hybský:
Osobné záujmy zmarili možnosť postaviť parkovací dom. (Zvolenské noviny č.6/2020)

Bc. D. Košík:
Pracujeme na rekonštrukcii Šmidkeho ulice, kde pribudne 50 parkovacích miest. (Zvolenské noviny č.7,8/2020)