V tomto článku uvádzame niektoré možnosti ako zlepšiť parkovanie na sídlisku Západ. 
Článok je priebežne dopĺňaný. 

Nové miesta na Novozámockej
(20.10.2019) Pozdĺž Novozámockej ulice je niekoľko plôch, kde by bolo možné vybudovať parkovacie miesta s kolmým státím. Pribudnúť by tak mohlo ďalších 30 až 40 nových parkovacích miest. Podobné plochy rôznej veľkosti by sa dali nájsť ešte aj na iných uliciach na sídlisku.

Ochrana trávnatých plôch
(31.10.2019) Situácia s parkovaním je na mnohých miestach sídliska natoľko kritická, že od je potrebné tolerovať nočné parkovanie aj na miestach, kde to inak nie je povolené – na chodníkoch či trávnikoch. Práve trávniky tým trpia najviac – mizne trávnatý porast a tvoria sa výmole. Napriek tomu je však možné tieto miesta ochrániť vhodnými ochrannými prvkami – betónovými alebo plastovými prefabrikátmi (zatrávňovacími tvárnicami) Pôda bude odolávať tlaku pneumatík parkujúcich áut a súčasne tam môže rásť tráva. Taktiež chodníky nebudú znečisťované zablatenými pneumatikami. Takáto ochrana nie je nákladná a ľahko sa dá zrealizovať. A samozrejme, po vybudovaní riadnych parkovacích kapacít bude možné tvárnice jednoducho odviezť a trávnik bude môcť slúžiť svojmu pôvodnému účelu. 

Dočasné parkovanie na málo využívanej asfaltovej ploche
(7.11.2019) Vo vnútrobloku Novozámocká – Štúrova – Šmidkeho sú až dve asfaltové ihriská. Jedno z nich je oplotené a slúži svojmu účelu. Druhé sa využíva výrazne menej. Vzhľadom na kritickú situáciu s parkovaním v tejto časti sídliska navrhujeme, aby sa táto plocha využívala ako dočasné parkovisko. Aspoň počas zimy, kedy sa kvôli kopám snehu počet parkovacích miest ešte zníži. Parkovať by tu mohlo okolo 20 áut.
Výhodou je, že sa tým nezaberie žiadna zeleň, keďže plocha je vyasfaltovaná. Stačí urobiť provizórny prístup z účelovej komunikácie pri vojenskom paneláku.
Samozrejme, po vybudovaní riadnych parkovacích kapacít pre túto časť sa plocha môže vrátiť k pôvodnému účelu.

Poschodové parkovisko pri bezbariérovom dome
(17.11.2019) Táto myšlienka spočíva v tom, že nad existujúcim parkoviskom na Novozámockej pri bezbariérovom dome (s uvádzanou kapacitou 50 miest) by sa pomocou jednoduchej konštrukcie postavilo ďalšie poschodie. Tým by sa počet parkovacích miest zdvojnásobil. Výhodou tohto riešenia je aj to, že nie je potrebné vykupovať pozemky.
(Ide o návrh poslanca R. Karczuba.)