Diskusia okolo možnej výstavby parkovacieho domu pri kostole na sídlisku Západ nebola v poslednom čase príliš konštruktívna. Chýbali jasne podané seriózne argumenty a bolo príliš veľa emócií, poloprávd či dokonca neprávd. Naplno sa to ukázalo pri prejednávaní petície proti výstavbe parkovacieho domu na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Ak sa ako občan o problematiku úprimne zaujímate s cieľom urobiť si o tom čo najpravdivejší obraz, nemohlo vám ujsť, že nie všetky podané zdôvodnenia boli v poriadku.

Dalo sa tušiť, že jasná a pochopiteľná logika ustupovala nejakým bojom v pozadí (možno politickým, možno osobným, možno investorským).

Napríklad:
– Petičný výbor sa oháňal petíciou s vyše 1400 podpismi. No zo sídliska Západ ich bolo asi len 170, veľká väčšina bola zozbieraná po farnostiach mimo Zvolena.
– Petícia nebola podaná a vybavená štandardným spôsobom. Odborné útvary Mesta nemali možnosť preskúmať jej opodstatnenie a poslanci tak nemali dostatok odborných informácií na jej posúdenie.
– Navzájom si odporujúce názory na to, kedy a ako často je možné meniť územný plán mesta.
– Boli podané rozporuplné informácie o tom, či ceny bytov v okolí klesnú alebo vzrastú.
– Mnohé argumenty (prašnosť, hlučnosť, …) neboli dostatočne odborne podložené.
– Odzneli spochybnené tvrdenia, napr. že niektorým bytom sa výrazne zhoršia svetelne podmienky.
A ani prítomnosť hlučných občanov neprispela ku konštruktívnej atmosfére na racionálne posúdenie situácie.
Podobne aj mnohé príspevky na FB z jednej či druhej strany sa zameriavajú skôr na vzájomné osočovanie než na odbornú argumentáciu.

Netvrdím, že rozhodnutie MsZ vyhovieť petícii a nehlasovať o zmene územného plánu je nesprávne, no určite nebolo voči verejnosti dostatočne odkomunikované a presvedčivo zdôvodnené.
Na parkovací dom si tak môžete vytvoriť názor podľa sympatie k niektorému politickému táboru či obľúbenému poslancovi, ale určite nie na základe dôveryhodných a odborných argumentov.
Dokonca môžete nadobudnúť pocit, že o odmietnutí parkovacieho domu rozhodli babky zo Stožku a hysterické výkriky zo zadných lavíc na MsZ.
Avšak postavenie alebo nepostavenie parkovacieho domu je natoľko závažná záležitosť, že je neprijateľné, aby bola vybavená takýmto povrchným spôsobom.

Bolo by preto prospešné, aby bola vytvorená pracovná skupina zložená z kompetentných zástupcov oboch strán, prípadne nestranných odborníkov, ktorá by v pokojnej atmosfére a s chladnou hlavou, bez emócií a vzájomnej nevraživosti dostatočne prediskutovala a zvážila všetky dôležité argumenty za i proti.
Výsledok ich práce by pomohol obyvateľom sídliska lepšie sa zorientovať v problematike, vytvoriť si názor a prípadne dať svojim poslancom signál, aký vývoj si v tejto téme želajú.

Za Parkuj na Západe
Marian Brláž