Koncom júna 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bratislave všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Návrh bol prijatý jednomyseľne, “za” hlasovalo všetkých 45 poslancov zastupiteľstva.
Podstatou regulácie je spoplatnenie parkovania. Parkovanie ale nebude spoplatnené v celom meste. Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním a spoplatnené budú iba v časoch, kedy problém s parkovaním na danom mieste pretrváva. 
Parkovanie sa nepovažuje za problematické, ak dopyt po parkovacích miestach neprevyšuje 90% ponuky.
Parkovanie sa reguluje dvomi hlavnými spôsobmi – parkovacím lístkom a parkovacou kartou.
Parkovací lístok rieši parkovanie pre tých, ktorí dochádzajú za prácou, nákupmi, kultúrou a podobne, a týka sa najmä parkovania počas dňa.
Parkovacia karta rieši parkovanie v obytných zónach.  

Keďže aj zvolenské sídlisko Západ je obytnou zónou, kde sa s parkovaním trápime už dlhé roky, pozrime sa, akú reguláciu pre obytné zóny navrhli v Bratislave. Ich prístup môžeme zhrnúť do týchto zásad:  

►  Parkovaciu kartu môže dostať len ten, kto:

  • Je fyzická osoba
  • Má v zóne parkovania trvalý pobyt
  • Má vzťah k vozidlu (t.j. je majiteľom vozidla, alebo manželom/manželkou majiteľa, má auto registrované na svoju živnosť, používa služobné vozidlo na súkromné účely, alebo má vozidlo z požičovne)

► Jednej osobe možno vydať len jednu rezidentskú parkovaciu kartu.   

► Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Ceny za rok sú stanovené nasledovne:

  • Prvá parkovacia karta na byt … 39 eur
  • Druhá parkovacia karta na byt … 150 eur
  • Tretia parkovacia karta na byt … 500 eur

 ► Parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne motorové vozidlo, t.j. prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto v zóne.   

► Mesto ponúka rezidentom možnosť zakúpenia Návštevníckej parkovacej karty. Tá bude bezplatná. Návštevnícka parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná, a to v rozsahu 100, resp. 150 hodín ročne (podľa toho, či je na byt vydaná rezidentská parkovacia karta alebo nie).  Na jeden byt možno vydať len jednu návštevnícku parkovaciu kartu.   

► VZN začne v Bratislave platiť v roku 2021. Dovtedy sa chce vedenie mesta zamerať na budovanie parkovacích miest v rezidentských zónach a záchytných parkovísk, ako aj zlepšenie MHD.   

► Uvedením VZN do praxe skončí vydávanie povolení na vyhradené parkovacie miesta na konkrétne EČV (okrem ZŤP). 

 V záujme stručnosti som vyššie uviedol o bratislavskej regulácii len niektoré základné informácie, viac sa môžete dočítať v zdrojoch uvedených na konci článku.    


Hoci osobne preferujem predovšetkým vyvážené budovanie nových parkovacích kapacít a o nutnosti regulácie by som hovoril až po vyčerpaní možností ich výstavby, regulácia v Bratislave ma prekvapila v tom dobrom zmysle. Zdá sa mi premyslená a detailne prepracovaná. Je vidieť, že Bratislava k problematike pristúpila naozaj s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Svoj návrh polooficiálne nazývajú “férový”, a zdá sa, že taký skutočne aj je. Snaží sa spravodlivo ošetriť aj rôzne okrajové prípady, ktoré môžu nastať.  

Aj na zvolenskom sídlisku Západ bola snaha zaviesť reguláciu parkovania. Návrh VZN pred dvomi rokmi  občanom predložila p. primátorka so svojim tímom.Osobne som patril medzi veľkých kritikov toho návrhu a som rád, že sa nerealizoval. Jednoducho, bol to nedomyslený a zle pripravený materiál. (Mimochodom, dodnes som nedostal od kompetentných odpovede na moje žiadosti o vysvetlenie niektorých aspektov ich návrhu.) 

Skúsme sa pozrieť na hlavné rozdiely medzi týmito VZN:

Komentár k niektorým rozdielom: 

► Maximálny počet rezidentských kariet na jeden byt:
ZV: Obmedzenie “jedna karta na jeden byt” vôbec nereflektuje skutočnosť, že v jednom byte bývajú často viacerí dospelí, pre ktorých je jedno auto proste nedostatočné. 
BA: Možnosť získať až 3 parkovacie karty na byt zodpovedá potrebám súčasných domácností.   

► Ročný poplatok za prvú rezidentskú kartu:
ZV: Parkovanie auta prakticky zadarmo vôbec nemotivuje tých, ktorí auto používajú minimálne, prípadne majú iné možnosti kde ho zaparkovať, aby prehodnotili, či chcú parkovať na sídlisku. Za túto sumu sa dokonca oplatí parkovať aj nefunkčný vrak.  
BA: Suma 39 eur už môže motivovať sviatočných vodičov, aby zvážili iné možnosti parkovania, ak ich majú k dispozícii.   

► Možnosť získať kartu pre druhé a tretie vozidlo:
ZV: Na Západe je niekoľko stovák domácností s dvomi (či tromi) autami. Je nepochopiteľné, že mesto im neponúklo žiadnu možnosť získať viac než jednu parkovaciu kartu.
BA: Poplatky za druhú a tretiu kartu sú sú síce vysoké, ale je na zvážení domácnosti, či sa pre to rozhodnú.   

► Parkovanie návštevy, ak byt má vydanú rezidentskú kartu:
ZV: Je neprijateľné, že rezident, ak chce prijať návštevu, musí najprv preparkovať svoje auto niekam preč, aby svoju kartu ponúkol návšteve.
BA: Bezplatné vydanie návštevníckej parkovacej karty v rozsahu 100 hodín ročne je rozumným kompromisom.   

► Parkovanie návštevy, ak byt nemá vydanú rezidentskú kartu:
ZV: Úplný paradox – byt, ktorý nemá nijaké nároky na parkovanie, nemá možnosť prijať motorizovanú návštevu.
BA: Keďže byt bez rezidentskej parkovacej karty v skutočnosti uľahčuje parkovanie v danej lokalite, jeho návštevnícka parkovacia karta má zvýhodnený rozsah parkovania až 150 hodín ročne.   

► Vybudovanie nových parkovacích kapacít do začiatku účinnosti VZN:
ZV: Návrh VZN vôbec nepočítal s tým, že by sa do začiatku účinnosti mali budovať nejaké nové parkovacie kapacity. Naopak, vychádzal z toho, že žiadne miesta už nie je možné vybudovať.
BA: Vedenie mesta si dalo rok a pol na vybudovanie nových parkovísk, aby tak zlepšilo podmienky parkovania.  

► Návrh VZN pripravili:
ZV: P. primátorka zrejme precenila schopnosti referenta, ktorého poverila vypracovaním návrhu VZN. A súčasne podcenila vážnosť situácie, pretože takýmto zlým VZN sa riešenie odsunulo o ďalšie roky. (Ale aspoň mohla riešenie sľubovať v ďalších voľbách).
BA: Vedenie mesta nenechalo nič na náhodu a návrh VZN pripravila skupina kompetentných odborníkov. O jeho kvalite svedčí jednohlasné prijatie mestským zastupiteľstvom. 

Vo Zvolene sa parkovanie rieši opäť, p. primátorka touto úlohou poverila nového viceprimátora. Tak uvidíme.  
M. Brláž 

Zdroje: 
BA:
https://www.bratislava.sk/sk/sprava/ferove-parkovanie-dostalo-zelenu
https://www.bratislava.sk/sk/bratislava-potrebuje-ferove-parkovanie
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/43116.pdf 

ZV:
http://samosprava.zvolen.sk/download_file_f.php?id=835056
http://www.zvolen.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=125910