V týchto dňoch občanov sídliska prekvapila novootvorená téma – možná výstavba parkovacieho domu pri kostole.
Projekt predstavil investor p. Gostík na zasadaní VMČ3 dňa 19.5.2019.Má ísť o tzv. zelený dom (zatrávnená strecha i steny objektu), kde by na štyroch podlažiach malo parkovať 160 áut. 

Aké sú výhody tohto parkovacieho domu? 

● Poskytnutie parkovania pre obyvateľov okolitých bytových domov. Len v okruhu 150 m od parkovacieho domu sa nachádza asi 550 bytov, obyvatelia ktorých vlastnia vyše 400 áut. 

● Uvoľnenie priestranstiev okolo panelákov. Autá ubudnú z okolitých ulíc, chodníkov a trávnikov.Niektorí sa domnievajú, že vodičov bude treba do parkovacieho domu nahnať reguláciou. Prax však ukazuje, že to nebude potrebné. V súčasnosti sú totiž všetky platené parkovacie miesta na sídlisku plne obsadené, a to bez toho, aby vodičov k tomu niekto nútil. Je pravdepodobné, že tí, ktorí si to môžu dovoliť, uprednostnia výhody parkovania v parkovacom dome a sami si miesto zakúpia. 

● Úspora zelene. Parkovací dom zaberie asi štyri krát menšiu plochu, než by zabral ten istý počet parkovacích miest vybudovaných na úrovni terénu. 

● Lepší komfort pre automobil. Ochrana pred nepriazňou počasia, pred vandalmi či poškodením. ● Zníženie úrovne hluku pod oknami bytov. 

● Veľkou výhodou je aj skutočnosť, že náklady na celý projekt by znášal investor. Mesto tak ušetrí státisíce eur, ktoré môžu byť využité v prospech občanov celého mesta. 

Aké sú nevýhody? 

● Platenie za parkovanie. Navrhované ceny za parkovanie zatiaľ neboli zverejnené. Dá sa len predpokladať, že by mohli zodpovedať súčasnej úrovni asi 400 eur na rok. (Aktuálny cenník parkovania Central Park uvádza ročné sumy 300 a 400 eur s možnou 10% zľavou, najlacnejšie miesta v parkovacom dome na Tulskej vychádzajú ročne na asi 450 eur.) 

● Zmena výhľadu z okien niektorých bytov. 

● Niektorí sa obávajú zvýšenej hladiny smogu v blízkosti škôlky či blízkych bytoch. Toto ale všeobecne nie je obvyklý problém obyvateľov žijúcich pri parkovacích domoch. Parkujúce autá neprodukujú žiadne exhaláty. Dokonca možno povedať, že v globálnom sídliskovom meradle množstvo spalín na sídlisku skôr ubudne, pretože vodiči nebudú zbytočne krúžiť po uliciach a hľadať si miesto.  Podobne je to aj s obavami so zvýšenej hlučnosti. Autá budú prichádzať len v takej miere, v akej teraz chodia ulicami. Navyše, steny parkovacieho domu veľkú časť hluku utlmia.      

● Nezanedbateľným problémom je aj samotná osoba investora. Je známy svojimi nadštandardnými vzťahmi s minulým vedením mesta a väčšinou vtedajšieho poslaneckého zboru. Toto sa opakovane prejavilo výraznou netransparentnosťou pri presadzovaní jeho projektov. V očiach občanov jeho povesti tiež neprispieva jeho doposiaľ nesplnené čestné vyhlásenie o vybudovaní 81 bezplatných miest pri škôlke. Podpore tohto nového projektu by určite pomohlo, ak by investor najprv splnil svoj starý záväzok. Alternatívne, toto splnenie by sa mohlo vyžadovať ako podmienka pred rozbehnutím nového projektu.   

● Určitou nevýhodou projektu je aj to, že je kvôli nemu potrebné zmeniť územný plán. To ale nie je problémom občanov. Ak bude vôľa, poslanci dokážu zmenu územného plánu zabezpečiť.   

Ako to teda vyzerá pri komplexnom posúdení?

Ak sa na celú problematiku pozrieme z nadhľadu, javí sa to tak, že výhody pre občanov prevažujú nad nevýhodami.Aktuálne totiž neexistuje žiadna alternatíva, ktorá by dokázala zabezpečiť pre juhovýchodnú časť sídliska podobný počet miest.Veríme tomu, že ďalšie rokovania o projekte budú korektné a úspešné.