V marci 2018 som podal petíciu s vyše 500 podpismi požadujúcu urýchlenú výstavbu 600 parkovacích miest na sídlisku Západ. Vtedajšie mestské zastupiteľstvo odhlasovalo odpoveď, ktorá predpokladala vybudovanie 516 parkovacích miest do roku 2020. Z toho 266 malo byť v parkovacom dome na Barinách, zvyšných 250 malo pribudnúť v severnej časti sídliska, najmä pri rekonštrukciách Imatry a Strážskej cesty.

No dnes je už isté, že tento plán nebude splnený. Hlavným dôvodom je fakt, že projekt Barín bol ministerstvom v celom rozsahu zrušený. (To nehovoríme o tom, že ten parkovací dom ani nebol súčasťou podaného projektu).

Druhým problémom je skutočnosť, že Mesto medzi 250 nových parkovacích miest na Imatre a Strážskej počíta aj už existujúce miesta, ktoré sa majú zrekonštruovať. Tým sa ale celková kapacita parkovania nezvyšuje. Takže aj keby sa rekonštrukcia Imatry a Strážskej kompletne stihla do konca roku 2020, určite tam nezaparkuje o 250 áut viac než je tomu teraz.

Z toho vyplýva, že odpoveď Mesta z roku 2018 už nie je aktuálna, a nie je ani teoretická šanca, že by mohla byť v pôvodnom rozsahu a termíne splnená.

Je preto nutné, aby Mesto vypracovalo aktualizovanú odpoveď, aby občania podpísaní pod petíciou vedeli, či a ako im Mesto plánuje vyhovieť.

Rozhodol som sa preto prostredníctvom komisie dopravy požiadať Mesto o aktualizáciu odpovede tak, aby v nej zohľadnila nové skutočnosti. Navrhol som uznesenie, ktoré by doporučilo Mestu takúto odpoveď vypracovať a nechať schváliť Mestským zastupiteľstvom, tak ako tomu bolo minule. (Úplné znenie môjho podania je v prílohe.)    

Predpokladal som, že so schválením takéhoto uznesenia by nemal byť problém. Veď práve predseda komisie, p. viceprimátor Lupták je p. primátorkou poverený riešením parkovania v meste, a teda aj na Západe. Takýto návrh by mu mohol prísť vhod a napomôcť rozhýbaniu zastupiteľstva, aby sa začalo touto problematikou zaoberať.

Ale bol to práve predseda komisie, ktorý sa snažil snažil túto tému zahrať do autu klasickými rečami o tom, že parkovanie je všeobecný problém, budeme na to myslieť atď atď. Až keď som trval na navrhnutom uznesení, aby to riešilo Mesto, začal hovoriť o tom, že sa musí najprv zistiť, čo o tom hovorí zákon. A tak sa to aj dostalo do zápisnice:

“Uznesenie č. 35/2019: Komisia dopravy berie na vedomie požiadavku Ing. Mariana Brláža – vypracovať k Petícii za urýchlenú výstavbu 600 parkovacích miest na sídlisku Západ aktualizovanú odpoveď. Komisia overí legislatívny postup vo veci požiadavky Ing. Brláža, aby novú odpoveď na Petíciu prerokovalo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene.”

Myslím, že p. predseda robí v tomto smere určitú nadprácu, pretože Mesto má právne oddelenie, ktoré môže posúdiť, či moja požiadavka je v rozpore s legislatívou alebo nie.

Samozrejme, ak to nepôjde cez komisiu, skúsim to inak. Považujem za nevyhnutné, aby obyvatelia Západu, ktorí petíciu podpísali, mali od Mesta aktuálnu odpoveď, a mohli sledovať jej plnenie.

Marian Brláž

(Príloha – Návrh zaslaný predsedovi komisie dopravy dňa 28.3.2019)