Pán Mgr. Gdovín, dlhoročný zapisovateľ komisie dopravy, sa dnes (16.4.2019) vzdal tejto funkcie. Ako k tomu došlo?

Na zasadaní komisie dňa 13.3.2019 som predložil bod do diskusie (viac o samotnom bode napíšem neskôr v inom článku). K téme najviac hovoril zapisovateľ komisie p. Gdovín. Vysvetlil, aká je aktuálna situácia ohľadne mnou nastolenej otázky. Nebolo to nič zvláštne. Hoci nie je členom komisie, s problematikou dopravy v meste sa zaoberá dlhodobo, pozná mnohé fakty a súvislosti. Téma sa tým uzavrela a šlo sa na ďalší bod programu.

Aké však bolo moje prekvapenie, keď v zápisnici, ktorú mi poslal na schválenie, bolo pri tomto bode niekoľko nezrovnalostí. Za prvé, nebolo tam ani zmienky o tom, že by on niečo hovoril. No obsah jeho preslovu bol pripísaný inej osobe, ktorá ich nepovedala. A za druhé, na záver tohto bodu bolo uvedené, že prebehlo hlasovanie, pričom vraj “za” hlasovalo všetkých osem prítomných členov komisie. V skutočnosti ale žiadne hlasovanie neprebehlo! Ak by sa hlasovalo, určite by som sa zdržal alebo hlasoval proti, pretože som pochyboval o správnosti toho, čo p. Gdovín hovoril (to sa mi neskôr aj potvrdilo).

Moje námietky voči zápisnici som emailom zaslal p. Gdovínovi. On mi odpovedal v tom zmysle, že plní úlohy predsedu komisie. Predsedom komisie je viceprimátor Ing. Lupták. Naivne som očakával, že sa so mnou spojí a nejako mi to vysvetlí, prípadne uvedie zápis na pravú mieru.

No to sa nestalo. Naopak. Dostal som skupinový email s finálnou verziou zápisnice, ktorá bola tiež umiestnená na stránky mesta. V predmetnom bode nedošlo ku žiadnej úprave. Jednoducho, p. Gdovín aj p. predseda ma úplne odignorovali.

Svoje námietky k zápisnici som teda poslal všetkým prijímateľom zápisnice s tým, že moje výhrady k zápisnici pretrvávajú. Opäť som naivne očakával, že niekto (napr. predseda komisie) zareaguje a po vysvetlení sa zápisnica opraví.   

Ani po niekoľkých dňoch sa nič také nestalo. Preto som emailom požiadal predsedu komisie, aby sa vyjadril k mojim výhradám k zápisnici a tiež ku tomu, že p. Gdovín sa vyhovoril na neho.

Opäť bez reakcie. Predpokladal som teda, že p. predseda je vyťažený, a niečo k tomu povie na najbližšom zasadaní komisie. To bolo dnes.

A aj povedal. Hneď na úvod všetkým oznámil, že v súvislosti s mojím nesúhlasom so zápisnicou sa p. Gdovín vzdáva funkcie zapisovateľa. Môj postup v tejto veci označil za “podpásovku”. Čo konkrétne bolo na mojom postupe podpásové, to som sa už nedozvedel. Nedozvedel som sa ani to, prečo sa meno p. Gdovína nemôže objaviť v zápisnici, ani to, prečo mi priradili v hlasovaní názor, ktorý som hlasovaním nevyjadril. Dozvedel som sa len to, že som tam nový, neviem ako to chodí, a že kvôli mne tam teraz budú všetci musieť byť dlhšie. Tým sa asi myslelo, že po každom bode sa bude hlasovať, tak ako sa má. A aj sa vzorne hlasovalo, takže sme tam boli dlhšie celkovo asi o minútu.

Pokiaľ ide o odchod p. Gdovína z funkcie zapisovateľa, nemyslím si, že to bolo nevyhnutné. Pretože ak by som pravdu nemal (a vlastne mi to vôbec neuznali, že by som ju mal), a on teda neurobil žiadnu chybu, tak je zbytočné, aby sa prakticky bezdôvodne vzdal funkcie. Ale ak chybu urobil, tak potom nemal z funkcie odísť on, ale predseda, keďže p. Gdovín konal na jeho pokyn.  

Takže na komisii sa dejú zaujímavé vreci. Niekedy zas niečo napíšem.

M. Brláž