V článku „Central park: Jedna zmluva, tri podfuky a veľmi spokojní poslanci“ sme informovali o probléme s časom uvedeným na dodatkovej tabuli pre miesta, ktoré by mali byť od večera do rána voľne dostupné pre obyvateľov sídliska.

Značka pri bývalej škôlke po vyše dvoch rokoch konečne sprístupňuje parkovisko s 19 + 2 parkovacími miestami pre obyvateľov sídliska v čase, ktorý je uvedený v zmluve medzi Mestom a majiteľom parkoviska, teda od 18 hod.

Na základe nášho podnetu požiadalo Mesto majiteľa o nápravu a časový údaj bol upravený.

Ale, aby sme boli presní, ani teraz to ešte nie je úplne v poriadku.
P. primátorka totiž podpísala túto zmluvu v rozpore s vyrokovanou dohodou. Tá znela tak, že parkovisko bude pre obyvateľov sídliska prístupné od 16.00 hod. A to nehovoríme o tom, že investor sa písomne zaviazal pre obyvateľov poskytnúť bezplatne 81 miest. Zatiaľ ich je celodenne dostupných len 23. Zmena času na jednej značke o jednu hodinu je teda len malé, skôr symbolické víťazstvo. Väčšia časť práce je ešte pred nami.