Jedným z bodov programu dnešného (13.2.2019) zasadania Komisie dopravy bola aj prezentácia výsledkov dopravného prieskumu z oblasti parkovania spoločnosťou EEI, s.r.o.

Prieskum robili v jeseni minulého roku. Prezentácia bola rozdelená podľa jednotlivých mestských častí. Podľa slov zástupcu spoločnosti pristupovali ku prieskumu zodpovedne – fyzicky opakovane počítali parkujúce autá v rôznych časoch dňa. Ponúkli teda pomerne zaujímavé čísla, ktoré doteraz v celomestskom meradle neboli známe.

No pokiaľ ide o sídlisko Západ, ich prezentácia bola sklamaním. Do počtu dostupných parkovacích miest totiž zarátali nielen všetky parkovacie miesta pri Tescu a TPD, ale dokonca aj pri StopShop-e. Takto prišli k počtu až vyše 3100 parkovacích miest! A keďže áut nocujúcich na sídlisku narátali okolo 2560 (čo približne zodpovedá doteraz známemu počtu), tak podľa nich tu je niekoľko sto parkovacích miest navyše.

Spoločnosti určite nemožno uprieť snahu o originalitu, no riešeniu parkovania na sídlisku by viac pomohol trochu konštruktívnejší prístup.