Na zasadaní Komisii výstavby dňa 23.1.2019 bola okrem iného podaná informácia o stave parkovania na Západe.  Správu podali zástupcovia odboru územného plánovania a odboru dopravy. V jej závere bolo k tejto problematike uvedené toto stanovisko:

„MsÚ Zvolen, odbor územného plánovania uvádza, že zväčšovanie počtu úrovňových parkovacích miest na sídlisku Zvolen západ – Tepličky podľa UŠ je časovo a finančne náročným riešením. Parkovanie na sídlisku je potrebné riešiť akútne. Za efektívnejšie riešenie jestvujúceho nedostatku parkovacích miest považuje zníženie počtu vozidiel v sídlisku zavedením plateného parkovania.“ (Zápisnica 2/2019)

Situácia s parkovaním na Západe bola už pred desiatimi rokmi označovaná ako kritická. Odborníci už vtedy vyzývali na urýchlenú výstavbu aspoň 700 parkovacích miest. No Mesto riešenie neustále odkladalo. Napríklad v rokoch 2010-2015 nebolo postavené na Západe ani jedno jediné parkovacie miesto.

V súčasnosti je v poslaneckom zbore konečne vôľa začať s výstavbou tak potrebných parkovacích miest. No odbor územného plánovania namieta, že to by bolo „časovo náročné“. Tým sa Mesto vlastne priznáva k tomu, že problém dlhodobo ignorovalo. Zrazu tvrdia, že parkovanie je potrebné riešiť „akútne“.  

V čom má toto riešenie spočívať, ak sa nemajú stavať nové miesta? Vylúčením 600 áut zo sídliska.

Ak vám to je povedomé, nemýlite sa. O toto sa už p. primátorka pokúsila v lete 2017. Vtedy navrhovala reguláciu parkovania podľa zásady „jedna karta na byt, ktorý má auto“. Zdôvodňovala to tvrdením, že nové miesta už nieto kde stavať. Návrh našťastie neprešiel. Najmä preto, lebo tých 600 áut nemalo kde ísť.

No vidíme, že p. primátorka sa nevzdáva. Teraz chce 600 áut poslať zo sídliska preč zavedením plateného parkovania. Kto nezaplatí, na sídlisku parkovať nebude. A kde by malo ísť tých 600 áut teraz? To zrejme ani dnes p. primátorku netrápi.

Stručne povedané, Mestu pod vedením p. Balkovičovej sa, tak ako aj v minulom období, nechce isť ani do výkupu pozemkov, ani do výstavby parkovacích miest. Podľa nej je predsa len „efektívnejšie“ vyhodiť preč tých 600 áut. Ak to občania nechceli zadarmo, tak teraz budú za to platiť. Našťastie, už sú preč časy, keď mestské zastupiteľstvo len poslušne odsúhlasovalo jej nepremyslené nápady.

No skúsme nájsť v správe odboru územného plánovania aj nejaké pozitíva:

1. Správa uznáva, že nové miesta sa stavať dajú. To je veľký posun oproti tomu, čo sa tvrdilo pred dvomi rokmi.

2. Správa usvedčuje p. primátorku z klamstva. Práve ona opakovane tvrdila, že nové miesta už nie je kde stavať.

3. Správa upozorňuje na to, že situáciu je potrebné riešiť akútne. To môže pomôcť vyburcovať nových poslancov, aby sa touto problematikou začali naozaj akútne zaoberať.

Dobrou správou je aj to, že Komisia výstavby zaujala k situácii iný postoj než navrhuje odbor územného plánovania a predsa len odporúča zamerať sa na výstavbu nových parkovacích miest:

 „Komisia výstavby a územného rozvoja berie informáciu o parkovaní na sídlisku Zvolen západ – Tepličky na vedomie a odporúča primátorke Mesta Zvolen a členom VMČ č.3 vypracovať návrh konkrétnych území na sídlisku Zvolen Západ pre účely výstavby parkovísk v súlade s plánom revitalizácie sídliska Zvolen západ.“ (Uznesenie č. 23/2019)

To by sa ešte pred polrokom zrejme nestalo. Je vidieť, že nie všetci budú v tomto volebnom období tancovať tak, ako primátorka píska.

Príloha:
Komisia_vystavby_zapis_230119.pdf