V periodiku Zvolensko č. 5 /2019 vyšiel pravidelný článok p. Balkovičovej „Čo nové vo Zvolene?“
Okrem iného v ňom píše: „Rozbehli sme projekt rezidentského parkovania na sídlisku Západ“.


Problémom je, že na Západe žiadny projekt rezidentského parkovania nebeží a neexistuje.
P. primátorka síce v roku 2017 osobne predložila Západniarom projekt rezidentského parkovania, ktorým chcela zo sídliska dostať preč asi 600 áut, no po nesúhlase občanov sa nerealizoval. 
Aj vtedajší poslanci za Západ, ktorí sa pôvodne na príprave návrhu podieľali, neskôr svoj názor zmenili a začali presadzovať myšlienku, že najprv treba vybudovať nové parkovacie kapacity, až potom zavádzať reguláciu. 


Je teda jasné, že fiaskom ukončený návrh p primátorky z roku 2017 nemožno v žiadnom prípade považovať za „rozbehnutý“. 

Teoretickou možnosťou je, že p. primátorka, z hľadiska slovenčiny trochu nepresne, hovorí o „rozbehu“ niečoho, čo by mohlo začať fungovať v najbližších dňoch. No ani to nie pravda.
Len pár dní pred vyjdením spomínaného článku vystúpil zamestnanec odboru dopravy na zasadaní Komisie výstavby, kde povedal, že „Vedenie mesta Zvolen v súčasnosti ďalej nerozvíja koncept tzv. rezidentského parkovania na sídlisku Západ, preto je na zložení nového zastupiteľského zboru a na zložení odborných komisií MsZ akým spôsobom sa bude problematika statickej dopravy na sídlisku Západ riešiť.“
Teda ani v najbližšom období sa v regulácii parkovania na Západe nič konkrétneho nepripravuje.


O akom „rozbehnutom“ projekte to vlastne p. primátorka hovorí, ak o tom nevie ani kompetentný odbor Mesta?
Tento projekt by mal byť, podľa jej slov, následne prenesený na iné sídliská. Čo chce p. primátorka „prenášať“, ak na Západe nič nebeží?

Vyzerá to tak, že sa stále nemôže vyrovnať s neúspechom svojho návrhu spred dvoch rokov, a svojim článkom chce seba, prípadne neznalých Zvolenčanov, presvedčiť o opaku. 


Na žiadosť o vysvetlenie (na FB) p. primátorka neodpovedala.


Nech je to už akokoľvek, jej nepravdivé vyjadrenie určite neprispieva k vytváraniu atmosféry, v ktorej by riešenie parkovania na Západe malo prebiehať.