Pri Central Parku je celodenne bezplatne dostupných len 23 miest. To vie každý, stačí si pozrieť tam umiestnené dopravné značky .

Problém je, že Mesto to nevie. V dokumentoch mesta sa opakovane uvádza, že ich je 44. Prečo?

Dňa 31.10.2016 bola totiž medzi spoločnosťou Central Park s.r.o a Mestom Zvolen podpísaná Nájomná zmluva č. 1256/2016/06/P, ktorou si Mesto Zvolen prenajalo 44 parkovacích miest od vlastníka týchto miest, spoločnosti Central Park. (Podpísaniu tejto Nájomnej zmluvy prechádzalo podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 5.9.2016.)

Zmluva špecifikuje, o ktoré miesta ide:

  • 23 ks popri ul. Voljanského od strany objektu obchodného centra
  • 21 ks od ul. Nográdyho (11 a oproti 8 + 2 vozičkári)  

Prílohou zmluvy je mapka, na ktorej sú predmetné miesta vyznačené farebne:

Prílohou zmluvy je aj Uznesenie MsZ č. 98/2016 bod 10 zo dňa 26.9.2016, ktoré tento prenájom schválilo.

Zmluva uvádza, že „účelom prenájmu je užívanie parkovacích státí pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta Zvolen“.

Až potiaľto by to bolo všetko v poriadku. Človek by si myslel, ako vzorne sa Mesto stará o potreby svojich obyvateľov.

Je tu ale niekoľko ALE.

Prvé ALE:

Zmluva obsahuje nepochopiteľné obmedzenie, že „21 ks parkovacích miest na ul. Nográdyho bude slúžiť pre verejnosť v čase od 18.00 do 7.00 hod nasledujúceho dňa“. Výnimkou nie sú ani víkendy.

Vzhľadom na to, že väčšina obyvateľov sa vracia z práce pred piatou, a takisto návštevy prichádzajú počas celého dňa, táto nenápadná poznámka v zmluve prakticky neguje celý účel zmluvy.

Mesto si od podnikateľa prenajme 44 parkovacích miest pre potreby obyvateľov sídliska, no vzápätí súhlasí s tým, že takmer polovicu týchto miest nesmú títo obyvatelia počas dňa používať! Má to nejakú logiku?

Prenájom tých 21 miest na Nográdyho ulici je čisto formálny, pretože tieto miesta by boli občanom po 18.00 hod prístupné aj bez zmluvy. Cez deň sú totiž určené pre zákazníkov Central Parku. To znamená, že ich nemožno niekomu celodenne prenajať, a na noc by aj tak zostali voľne dostupné. Podobne, ako to je so 43 parkovacími miestami, ktoré sú od 8.00 do 23.00 vyhradené pre zákazníkov reštaurácie West. V nočných hodinách sú teda voľne dostupné pre obyvateľov sídliska, a to aj bez akejkoľvek zmluvy o prenájme.

Zmluva o prenájme je len divadielko pre občanov, aby mali pocit, že Mesto sa o nich stará. 

 Mesto sa môže chváliť, že pre svojich občanov prenajalo 44 miest, hoci občania ich môžu využívať len 23. Skutočne premyslený podraz na vlastných občanoch. Pod zmluvou je podpísaná, ako inak, primátorka L. Balkovičová. Tá istá, ktorá sa aj v tomto volebnom období chystá riešiť parkovanie na Západe. Tu vidíme názorne, ako si to predstavuje. Nakoniec, jej návrh z leta 2017 bol presne v tomto duchu – zakázať parkovanie pre 600 áut a pritom to prezentovať ako riešenie pre občanov.

Druhé ALE:

Zdá sa vám divné, že mesto si prenajalo miesta, ktorých sa vzápätí vzdalo? Zdalo sa to divné aj niektorým poslancom, ktorí sa na to na zasadaní MsZ v diskusii k tomuto bodu priamo opýtali:

„Tie časy od 18.00 hod. do 07.00 hod. dalo mesto?“  (Ing. Husár)

Bola podaná takáto odpoveď (ale najprv si sadnite):

„Mesto na spoločných rokovaniach s pánom Ing. Gostíkom dohodlo čas od 16.00 hod., a keď prišlo k podpísaniu zmlúv o zmluvách, tak sa zo 16.00 hod. stala 18.00 hod. a iné neakceptoval.“

Táto skutočne šokujúca odpoveď vyvoláva závažné otázky:

Prečo Mesto netrvalo na tom, aby sa do zmluvy zapracovali výsledky dohody?

Prečo primátorka vôbec podpísala takú zmluvu?

Nie je možné, že zástupcovia Mesta boli nejako „motivovaní“, aby tak ľahko ustúpili neoprávneným požiadavkám podnikateľa?

Nech to bolo akokoľvek, je evidentné, že záujmy obyvateľov nie sú pre Mesto prvoradé. Pravdepodobne ani druhoradé.

Vyššie uvedené citáty označené kurzívou sú prevzaté zo zápisnice dostupnej na stránkach mesta. Ak si to budete čítať ďalej, zistíte, že niektorí vtedajší poslanci za Západ konanie Central Parku vehementne obhajovali. Jeden z nich – ten, ktorý sa na parkovisko pozerá z okna svojho bytu – dokonca za všetkých povedal, že „My sme veľmi spokojní“.

Na MsZ sa na žiadosť Ing. Husára hlasovalo o tomto bode samostatne. Za to, aby bolo parkovisko pre obyvateľov sídliska dostupné až po 18.00 hod, hlasovali šiesti vtedajší poslanci za Západ. Len z nostalgie si ich pripomeňme: Vladimír Bella, Peter Hričina, Jozef Ježík, Zuzana Niščáková, Alžbeta Staníková, Igor Šufliarsky. Miroslav Gálik sa zdržal. Proti boli len: Branislav Husár, Peter Košík, Matej Snopko.

Je paradoxné a smutné zároveň, že záujmy obyvateľov Západu obhajovali poslanci za iné mestské časti. Žiaľ, proti presile miestnych poslancov to nezvládli.  

Občania boli oklamaní. Podnikateľ nerešpektuje dohodu z Mestom a presadí si svoj názor. No poslanci, ktorí majú obhajovať záujmy občanov, sú „veľmi spokojní“. Podozrenie o ich „motivácii“ je čoraz silnejšie.

Tretie ALE:

Dňa 4.10.2016 (8 dní po schválení prenájmu 44 miest Mestským zastupiteľstvom, 27 dní pred podpisom samotnej zmluvy!) predložil zástupca spoločnosti Central Park žiadosť o vydanie dopravnej značky pre to parkovisko s tými 21 miestami. V jeho návrhu stálo: „IBA PRE ZÁKAZNÍKOV  OBJEKTU CENTRAL PARK 07:00-19:00“.

Nie, nejde o preklep. Na značke sa naozaj objavil čas 7.00 – 19.00! 

A táto značka tam stojí dodnes (február 2019).

Tak si to celé zhrňme:

Mesto si chcelo prenajať 44 miest pre potreby obyvateľov sídliska.

Hoci to nedáva zmysel, začalo s konateľom Central Parku jednať o časovom obmedzení pre 21 miest. Na rokovaniach sa dohodli na obmedzení v čase 7.00 – 16.00.

No keď prišlo k podpisu zmluvy o budúcej zmluve, konateľ Central Parku si postavil hlavu a v rozpore s dohodou trval na dobe do 18.00. Mesto poslušne ustúpilo.

No ešte skôr, ako bola podpísaná riadna Nájomná zmluva, konateľ Central Parku požiadal o vydanie značky s časovým údajom do 19.00. A táto značka sa aj vyrobila a osadila.

Túto zmenu z 18.00 na 19.00 si takmer dva a pol roka NIKTO NEVŠIMOL !!!  Dokonca ani bývalý poslanec, ktorý každý deň chodí okolo a na značku vidí z okna svojho bytu. Asi preto, že je „veľmi spokojný“. Alebo máte iné vysvetlenie, p. Šufliarsky?

Na problém so značkou upozornil až aktivista občianskej iniciatívy Parkuj na Západe.

Je vidieť, že niekto si robí, čo sa mu zachce, bez ohľadu na dohodu a podpísanú zmluvu.

Je vidieť, že Mesto s tým nemá žiadny problém a spoluprácu s takýmto podnikateľom si pochvaľuje.

Je vidieť, že o záujmy obyvateľov sa nik, ale naozaj nik nestará.

Je až neuveriteľné, koľko podvodov a klamstiev sa skrýva len za jedným malým parkoviskom. Veríme, že nové Mestské zastupiteľstvo sa prípadom Central Park bude zaoberať a zaujme jasné stanovisko, ktoré bude v súlade so záujmami obyvateľov sídliska. 

Nájomná zmluva 1256/2016/06/P