Ing. Arch. Igor Snoha je dlhoročným obyvateľom sídliska. Keďže ho trápi situácia na sídlisku – nielen nedostatok parkovacích miest, ale aj chýbajúca občianska vybavenosť – rozhodol sa prispieť tým, čo vie. Vypracoval štúdie pre štyri objekty, ktoré by mohli sídlisku pomôcť:

– Mestský parkovací dom s tržnicou, Pražská ulica
– Mestský parkovací dom, Tulská ulica
– Mestský parkovací dom a autoservis, Strážska cesta
– Tržnica, Námestie mládeže

Kapacita vyššie uvedených troch parkovacích domom je spolu vyše 1500 parkovacích miest, čo by bol zásadný príspevok k riešeniu parkovania na sídlisku.

Štúdie obsahujú textové časti venujúce sa zdôvodneniu stavby, typologickým požiadavkám, opisu stavby, priestorovým vzťahom, architektúre stavby, ekonomickým súvislostiam, investičným nákladom, vplyvu na životné prostredie, ako i majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov. Samozrejme, súčasťou dokumentácie sú aj výkresy s celkovou situáciou, pôdorysmi, rezmi, pohľadmi či axonometriou.

Štúdie vznikli od mája do októbra 2018.

Záver jeho prác obsahuje čestné vyhlásenie, že ich vypracoval bez nároku na honorár, ako námet do diskusie o možnostiach zlepšenia nepriaznivých pomerov statickej dopravy na sídlisku. On sám tento svoj príspevok s úsmevom nazýva “službou vlasti”.

Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho námahu a ochotu bezodplatne ponúknuť svoje mnohoročné skúsenosti pre pomoc sídlisku. Veríme, že jeho štúdie budú pre kompetentných dobrou inšpiráciou pri hľadaní riešení parkovania na Západe.