Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (4.1.2018) vyšla najavo prekvapivá informácia – koncom októbra 2018 podpísala p. primátorka zmluvu v hodnote 47 880 eur na vyhotovenie Projektovej dokumentácie stavby „Parkovací dom Bariny, Zvolen“. Táto zmluva bola zverejnená na stránkach mesta až v decembri, pod číslom 1940/2018.  

Problémom tejto zákazky je to, že na jej zadanie nebol žiadny dôvod. Bola teda zadaná protizákonne.

Parkovací dom mal byť podľa mesta súčasťou areálu kúpaliska na Barinách. Mesto síce podalo návrh na vydanie územného rozhodnutia pre výstavbu tohto kúpaliska, avšak neúspešne. Ministerstvo dopravy a výstavby rozhodlo, že zámer mesta nie je v súlade s územným rozhodnutím.

P. primátorka podpísanie zmluvy na projekt parkovacieho domu obhajovala len tým, že na to boli v MsZ vyčlenené peniaze a že jej podpísanie bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Avšak toto vyčlenenie peňazí bolo urobené v perspektíve toho, že budú úspešne ukončené všetky organizačné a legislatívne procesy súvisiace s plánovanou výstavbou. Toto sa však nestalo. Argument o schválených peniazoch teda nemá žiadnu váhu. Aj p. Kašša, vedúci odboru územného plánovania, ktorého p. primátorka požiadala, aby vec vysvetlil, uviedol, že mesto je povinné riadiť sa rozhodnutím ministerstva.   

Okrem toho, že výstavba kúpaliska na Barinách je v rozpore s územným plánom, poukázalo ministerstvo aj na množstvo iných chýb v návrhu mesta. V diskusnom príspevku to uviedol JUDr. Kracina. Napr. mesto ignorovalo iných účastníkov konania, návrh bol nekompletný (chýbali povinné grafické prílohy či stanovisko orgánu podľa cestného zákona), a stavba sa umiestňovala aj na iné pozemky než bolo uvedené v žiadosti. Ministerstvo skonštatovalo, že návrh bol mestom pripravený nekvalifikovane. To je slušnejšie vyjadrenie toho, že to celé bolo riadne odfláknuté. To len ukazuje, ako narýchlo a bezhlavo sa mesto snažilo tento projekt pretlačiť. Naozaj to nemá nič spoločné s transparentným a otvoreným konaním.

A perlička: Parkovací dom, na ktorý dala p.primátorka vyhotoviť projektovú dokumentáciu, ani nebol súčasťou podaného návrhu!

Proti rozhodnutiu ministerstva sa nemožno odvolať, takže celá vec s Barinami sa vracia úplne na začiatok, o tri roky naspäť.  

Zákazku na vyhotovenie zbytočného projektu parkovacieho domu na Barinách dostala, samozrejme bez súťaže, spoločnosť Archi-Tekton, s.r.o., so sídlom Kozačeka 13, Zvolen. Obchodný register uvádza ako spoločníkov osoby: Ing. Arch. Martin Repický, Ing. Pavel Repický, RNDr. Viera Repicka, Mgr. Jana Mojžišová. Podľa odborníkov ide o výrazne predraženú zákazku.

(Nie je to prvá zákazka, ktorú spoločnosť Archi-Tekton, s.r.o. dostala od mesta bez súťaže. V novembri 2017 dostala zákazku “Projektová dokumentácia stavby Letné kúpalisko Bariny, Zvolen“, v hodnote 59 640 eur, číslo zmluvy 1506/2017.)

P. primátorka dobre vedela, že parkovací dom na Barinách nie je v súlade s územným plánom. Napriek tomu zmluvu podpísala. Týmto jasne ukázala, že uprednostňuje prospech niekoho iného než občanov mesta. Veríme, že poslanci urobia čo najskôr kroky k tomu, aby sa takémuto vyhadzovaniu peňazí zabránilo.

Ako uviedol p. Košík, v rokoch 2017-2018 sa na “prípravné” práce v súvislosti s Barinami vynaložilo už 147 000 eur. Spolu s touto zmluvou na projekt parkovacieho domu ide teda už o takmer 200 000 eur! A to sa tam v skutočnosti neurobilo vôbec nič, len sa vypílilo niekoľko stromov.

Vyzerá to tak, že keď sa určitej skupine nepodarilo pretlačiť reálnu výstavbu kúpaliska, peniaze z mestskej kasy si ťahajú cez takéto “služby”, ako napríklad vyhotovenie úplne zbytočného projektu. P. primátorka im je v tom ochotne nápomocná.

A ešte poznámka na záver: Keď sa povie “parkovací dom Bariny”, mnohí si predstavia, že ide o tak potrebné parkovacie kapacity určené pre potreby občanov sídliska Západ. To však nie je pravda. Samotný parkovací dom svojou kapacitou nie je dostatočný ani pre kúpalisko, ktoré tam malo byť. Ak by mal parkovací dom slúžiť aj pre sídlisko, muselo by tomu byť prispôsobený celý návrh a tiež by to muselo byť výslovne uvedené v žiadosti o stavebné rozhodnutie. Takúto požiadavku ale neúspešný návrh mesta ani neobsahoval!    

Keď už hovoríme o parkovaní na Západe, za sumu 50 000 eur mohli byť odkúpené plochy pre asi 150  parkovacích miest! (Pri predpokladanej cene 20 eur/m2). Ešte nevieme, koľko nových miest sa na Západe podarí postaviť za najbližšie štyri roky, ale už teraz je jasné, že nehorázne plytvanie p. primátorky tomu celkom určite nenapomáha.