Je po voľbách, víťazi aj porazení sa už väčšinou stihli spamätať z prvého šoku. Svoj šok sme zažili aj my, bežní obyvatelia Západu – tu totiž došlo k najvýraznejšej obmene poslaneckého zboru v rámci celého mesta. Novozvoleným poslancom gratulujeme, prajeme im veľa múdrosti, odvahy, síl, a samozrejme aj úspechov. Ďakujeme občanom, že veci rozumne zvážili a volili tých, ktorí prinášajú do ulíc sídliska novú nádej.  

Zmena na poslaneckých postoch je, matematicky povedané, nutný, ale nie postačujúci predpoklad na to, aby sa veci na sídlisku, vrátane parkovania, začali riešiť inak. Ďalším dôležitým predpokladom je ochota poslancov zaoberať sa aj ťažkými témami. Zatiaľ sa to javí tak, že tú guráž majú.

A čo plánujeme ďalej robiť my, z Parkuj na Západe? To, čo doposiaľ – budeme sledovať riešenie parkovania na sídlisku ako aj činnosť nových poslancov či vedenia mesta v tomto smere. Samozrejme chápeme, že naši noví poslanci potrebujú nejaký čas na to, aby sa podrobne oboznámili s problematikou. Najradšej by sme boli, ak by všetko išlo tak dobre, že naše “vstupy do diania” by už ani neboli potrebné. No ale uvidíme, v každom prípade nikam neodchádzame 🙂

Skúsme si stručne uviesť aspoň niektoré návrhy, čo by bolo dobré urobiť pre zlepšenie parkovania na Západe:

 • Aktualizovať údaje o potrebe parkovania (počet existujúcich parkovacích miest, počet chýbajúcich miest)
 • Vypracovať plány rozvoja parkovania:
             – dlhodobý, niečo ako existujúca urbanistická štúdia, t.j. výhľad na približne 20 rokov
             – strednodobý, t.j. čo by sa mohlo dať zrealizovať v priebehu 4 rokov
             – krátkodobý, konkrétny plán na 1 rok
 • Prehodnotiť (opustiť) ideu Barín ako záchytného parkoviska pre juh sídliska
 • Rozpracovať projekty menších lokálnych parkovísk v južnej časti sídliska s ohľadom na životné prostredie
 • Zvážiť striedanie realizácií jednotlivých etáp výstavieb a rekonštrukcií tak, aby bol zabezpečený priebežný vyvážený rozvoj sídliska
 • Pripraviť výstavbu vhodného parkovacieho domu/domov
 • Preveriť záväzok firmy Hagard, ktorá má poskytovať 28 parkovacích miest v čase mimo otváracích hodín, ako aj písomný záväzok investora na najmenej 81 neplatených parkovacích miest pri Weste
 • Pri číselných údajoch rozlišovať medzi tzv. “novými parkovacími miestami” (ktoré vznikli rekonštrukciou už existujúcich miest) a skutočným nárastom parkovacej kapacity

Určite že tento zoznam nie je kompletný a je možné ho doplniť o ďalšie všeobecné či konkrétnejšie úlohy. Dôležité je, aby všetko to, čo sa podarí novým poslancom za štyri roky zrealizovať, posunulo úroveň parkovania na sídlisku na vyššiu úroveň než je tomu dnes.