Na Námestí Mládeže sú na budove obchodu tri vonkajšie presklené vitríny. Jednu využívajú poslanci, druhú má nejaká realitka, no a tretia je voľná, a to už dlhé roky. Nik o ňu nejavil záujem. Možno aj preto (,že) je v dosť zlom technickom stave.

V máji tohto roku som sa rozhodol, že si ju skúsim prenajať. Chcel som prostredníctvom nej poskytovať informácie súvisiace s parkovaním na sídlisku.
Zistil som si, že patrí Mestu, a na stránkach mesta som si našiel, že prenájmom majetku mesta sa zaoberá odbor správy majetku.

A tak som im dňa 28.5.2018 e-mailom poslal žiadosť na prenájom predmetnej vitríny.

Z odboru správy majetku mi obratom odpovedali, že vitrína je voľná. Dňa 4.6.2018 mi bola zaslaný návrh zmluvy. Z neho vyplývalo, že ročná cena prenájmu je 35 eur, a že všetky náklady na opravu a údržbu znáša prenajímateľ. Tiež ma požiadali o doplnenie osobných údajov do zmluvy.
S podmienkami prenájmu som súhlasil a hneď som zaslal doplnenú zmluvu späť.

Dňa 11.6.2018 som dostal informáciu, že moja žiadosť bude ešte predložená poradnému orgánu Komisii financií, majetku a podnikania. (Tejto komisii predsedá p. A. Staníková.)

Dlho sa nič nedialo, a tak som sa 9.7.2018 (40 dní od podania žiadosti) informoval o stave. Bolo mi oznámené, že komisia sa ešte mojím prípadom nezaoberala, a že bude zasadať v druhej polovici augusta.

Začiatkom septembra som dostal informáciu, že plánované zasadnutie komisie sa nekonalo.

Keďže sa naďalej nič nedialo, tak som 24.9.2018, 4 mesiace (!) od podania žiadosti,  poslal na Mesto sťažnosť na zdĺhavé vybavovanie mojej žiadosti.

Vo svojej odpovedi zo dňa 27.9.2018 mi uviedli, že Mesto eviduje na prenájom predmetnej vitríny dve žiadosti, a preto sa rozhodlo vec riešiť formou verejnej súťaže.

Mestské zastupiteľstvo dňa 29.10.2018 vyhlásenie tejto súťaže schválilo. Cena za rok prenájmu bola stanovená na minimálne 100 eur.

No a práve dnes, viac než 160 dní od podania žiadosti, som dostal z Odboru správy majetku oficiálne oznámenie, že mojej žiadosti nemôžu vyhovieť. V prípade záujmu sa vraj môžem zúčastniť vyhlásenej obchodnej súťaže.

Prípad stále nie je ukončený (ukončenie súťaže má byť 3.12.2018), no z doterajšieho vývoja vyplýva niekoľko závažných otázok.

Týkajú sa hlavne postupu Odboru majetku.
Prečo ich prvá odpoveď bola, že vitrína je voľná a môžem si ju prenajať, ak to teraz nie je možné z dôvodu akéhosi druhého záujemcu? Veď dokonca došlo k schváleniu podmienok a vyžiadaniu si mojich údajov do zmluvy!
V tom čase očividne neexistoval žiadny iný záujemca o prenájom. Dohodnuté podmienky prenájmu už nie sú platné, dnes je cena prenájmu asi 3x vyššia.

Keď som sa niekedy v júli neformálne informoval u pracovníka odboru, prečo došlo k zastaveniu rozbehnutého procesu podpisu zmluvy a veci sa skomplikovali, dozvedel som sa len, že “dostali sme také pokyny”.
Kto ovplyvňuje činnosť Odboru správy majetku a dáva im takéto špeciálne “pokyny”?

Kto má záujem, aby vitrína nebola v žiadnom prípade prenajatá mne, a prečo?

Kto si dal prácu a zohnal “druhého” záujemcu o prenájom?

Kto mal taký vplyv, že dokáže zariadiť, že taká triviálna žiadosť o prenájom sa rieši pol roka a ešte stále nie je uzatvorená?

Jednou z možností je, že niekto si dal predsavzatie, že do volieb tú vitrínu nesmiem dostať. A dokázal to, to treba uznať.
Kto to je, sa dá zatiaľ len tušiť, no verím tomu, že všetky detaily sa čoskoro vyjasnia.
Prajem pekný večer, p. Staníková.

M. Brláž