Do roku 2020 sa má pri rekonštrukciách ulíc Imatra a Strážska postaviť 250 nových parkovacích miest. No ak si niekto myslí, že tam potom zaparkuje o 250 áut viac ako pred rekonštrukciou, tak sa mýli. Práve prebiehajúca prvá etapa rekonštrukcie Imatry ukazuje, že skutočný prírastok bude omnoho menší. 
Veľká časť tých “nových” miest vznikne totiž len úpravou existujúcich parkovacích miest na starých betónových, asfaltových či štrkových plochách. Tie sa na parkovanie síce bežne používali, ale oficiálne sa nepočítali, pretože nespĺňali legislatívne požiadavky. Po rekonštrukcii sa na papieri vykážu ako nové, no v skutočnosti to pre obyvateľov nebude znamenať žiadne reálny prírastok možností parkovania. 
Reálnym prírastkom budú väčšinou len tie parkovacie miesta, ktoré pribudnú na pôvodných zelených plochách, ako napríklad 20 miest pri Veterine.