Koľko nových parkovacích miest pribudlo na Západe vo volebnom období 2014-2018 zásluhou poslancov za VMČ3?

Spracovanie príspevku vo forme videa nájdete na adrese 
https://youtu.be/-saHL0Rl5V4