Sídlisko Západ (VMČ3) v období 2014-2018 zastupujú: Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Zuzana Niščáková, Ing. Igor Šufliarsky, Peter Hričina, PaedDr. Miroslav Gálik, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Jozef Ježík.

Nezávislá občianska iniciatíva Parkuj na Západe nepodporuje opätovnú kandidatúru žiadneho z nich. Máme na to najmenej deväť dôvodov:

1. Neplnenie predvolebných sľubov
Napriek tomu, že viacerí z nich pred minulými voľbami sľubovali, že riešenie parkovania je ich prioritou, za celé 4 roky nepripravili žiadny plán riešenia a ani nepredložili do MsZ žiadny konštruktívny návrh na komplexné riešenie situácie.

2. Podporovanie návrhu regulácie
Poslanci podporovali návrh regulácie, ktorým sa malo zakázať parkovanie pre 600 áut, hoci obsahoval mnoho chýb a jeho prezentácia bola sprevádzaná nepravdivými informácií. Dokonca ani nevedeli, kam by tie autá mali ísť.

3. Dlhodobé popieranie možnosti výstavby nových miest
Vyjadrenia poslancov:
2016: “Iné mestské časti majú možnosť budovať parkoviská, ale my žiaľ už nie, lebo na všetkých miestach, ktoré na to boli vhodné, sme ich už vytvorili.”  
2017: (Stavať ďalšie miesta na sídlisku)  “už nieto kde, už nieto naozaj kde”.

4. Nesystémovosť
V aule v r. 2017 poslanci tvrdili, že nové miesta nie je možné stavať. No už týždeň na to (!) narýchlo zverejnili mapku sídliska s vyznačenými vyše 200 novými parkovacími miestami. Neskôr sa od tohto návrhu dištancovali.

5. Podpora nerovnomerného rozvoja sídliska
Mesto plánuje v najbližších rokoch postaviť 250 nových miest len v severnej časti sídliska, v južnej ani jedno. Poslanci tento postup mesta podporujú.

6. Účelová argumentácia
Pri požiadavke na nové miesta v južnej časti sídliska argumentujú tým, že by to bolo na úkor zelene, pribudol by hluk, smog, prípadne že medzi občanmi nie je názorová zhoda. Nič z toho však neplatí, ak sa hovorí o nových miestach na Imatre alebo Strážskej.

7. Neriešenie jasných prípadov
Spoločnosť Hagard sa zaviazala poskytovať pre potreby sídliska 28 parkovacích miest, no nedeje sa tak. Investor rekonštrukcie bývalej škôlky sa zaviazal vybudovať 81 bezplatných parkovacích miest, no vybudoval len 44. Poslanci sa týmito prípadmi vôbec nezaoberali.  

8. Nepodporenie petície občanov Západu
Hoci mesto petícii občanov z väčšej časti nevyhovelo, ani jeden z poslancov sa nepostavil za požiadavku občanov. Práve naopak, všetci hlasovali za prijatie odpovedi mesta.  

9. Dezinformácie aj v záverečnom odpočte
Vo odpočte svojej práce za obdobie 2014-2018 uviedli prírastok 280 nových miest. Započítali si neexistujúce miesta, ako aj miesta, o ktoré neboli projektom mesta, ale súkromného investora. Nezohľadnili miesta, ktoré ubudli.

Vo všetkých prípadoch boli poslanci vzácne jednotní, a ani raz sa nenašiel ani jeden z nich, ktorý by zabojoval za záujmy občanov.

Pre riešenie parkovania na Západe je nevyhnutné, aby sa zloženie poslancov zásadne zmenilo.