Poslanci za Západ klamú o parkovaní aj vo svojom odpočte práce.
V letákoch distribuovaných do schránok na sídlisku uviedli, že v ich volebnom období 2014-2018 pribudlo aj 103 parkovacích miest na Imatre.
Avšak rekonštrukcia tejto ulice je rozdelená do troch etáp, pričom aktuálne prebieha len prvá z nich.
V tejto prvej etape pribudne len menšia časť z celkového plánovaného počtu 103 miest.
Ďalšie etapy, a teda aj ďalšie nové miesta, sú zatiaľ v nedohľadne.
Mesto, ako aj noví poslanci budú musieť vynaložiť ešte mnoho úsilia a peňazí, aby sa ich vôbec podarilo postaviť.
Tieto miesta sú síce súčasťou vízie výstavby do roku 2020, no ešte pod nimi ani nie sú vykúpené všetky pozemky.
Bude tiež potrebné na to schváliť peniaze, vypísať verejné obstarávanie … jednoducho celý zložitý dlhotrvajúci proces.
Je neisté, kedy sa vôbec začnú stavať. Našim poslancom to však nebráni, aby si týchto 103 miest bez hanby uviedli medzi vybudované v rokoch 2014-2018.
Naši poslanci nás o parkovaní klamali celé štyri roky.
Najprv, pred voľbami 2014, sľubovali riešenie. (Bolo to klamstvo, lebo následne nič pre to nerobili.)
Potom (2016-2017) nás presviedčali, že žiadne nové miesta sa už stavať nedajú. (Bolo to klamstvo, dnes už tvrdia opak.)
Po našej petícii (2017-2018) prišlo mesto s projektom na stovky nových parkovacích miest, s výhľadom výstavby do roku 2020.
Poslanci začali tvrdiť, že na tom pracovali “dlhodobo”. (Aj to bolo klamstvo, veď predtým tvrdili, že sa už stavať nedá.)
No a teraz, na konci svojej činnosti, klamú opäť. Vo svojom odpočte práce si medzi vybudované parkovacie miesta započítali aj desiatky miest, ktoré neexistujú!
Primitívnym spôsobom si tak chcú vylepšiť svoj naozaj pochybný imidž.
Je to nepochopiteľné, ale je to tak.
A nepochopiteľné je aj to, že väčšina týchto poslancov (okrem A. Staníkovej) sa ide uchádzať o hlasy voličov aj pre nadchádzajúce volebné obdobie.
Naozaj chceme byť klamaní ďalšie štyri roky?