Mesto plánuje postaviť v severnej časti 250 nových parkovacích miest, no v južnej ani jedno. Zdôvodňuje to tým, že ako záchytné parkovisko pre južnú časť sídliska majú slúžiť budúce parkoviská pri športoviskách na Barinách.

Nie je to však pravda:

1. Nedovoľujú to platné normy. Stavebné povolenie k parkoviskám na Barinách bolo vydané na konkrétny účel (parkovanie pre návštevníkov športovísk), a nie je možné ich využívať ešte na iný účel, a teda ani ako parkovanie pre sídlisko.

2. Ak by nejaké parkoviská na Barinách mali slúžiť pre sídlisko, musel by tomu byť prispôsobený projekt, a muselo by to byť uvedené v žiadosti o stavebné povolenie. Mesto však takúto požiadavku vôbec neuviedlo!

3. Plánovaný počet parkovacích miest na Barinách je nedostatočný aj pre samotné kúpalisko. Kvôli tomu by kúpalisko po dokončení muselo byť prevádzkované v obmedzenom režime (asi na ⅔ svojej kapacity), pokým by nepribudli nejaké ďalšie (zatiaľ nenaplánované) parkovacie miesta. Pri väčších akciách by návštevníci športovísk dokonca mohli obsadzovať parkovacie miesta na samotnom sídlisku.

4. Hovorilo sa, že na tých parkoviskách budú návštevníci kúpaliska parkovať cez deň, a obyvatelia Západu v noci. No okrem vyššie uvedeného by to nebolo ani teoreticky možné. Návštevníci sa môžu na kúpalisku či športovisku zdržať aj do 19- 20 hodiny, no väčšina Západniarov sa z práce vracia medzi 16-18 hod. To znamená, že by nemali kde zaparkovať. A naopak, ak by obyvatelia sídliska zaparkovali v piatok večer a chceli by tam nechať auto až do pondelka rána, blokovali by sa tým parkovacie miesta pre víkendových návštevníkov športovísk.  

Čo z toho vyplýva? Mesto aj poslanci klamú, keď nám hovoria o budúcom parkovaní na Barinách. Nikdy to ani seriózne neplánovali, pretože inak by to bolo súčasťou projektu a súčasťou žiadosti o stavebné povolenie.

P. Balkovičová hlása, že potrebuje ďalšie štyri roky na dokončenie Barín. Jej prípadné zvolenie by ale znamenalo, že najbližšie štyri roky sa situácia na juhu sídliska bude len zhoršovať. To isté platí pri zvolení niektorého zo súčasných poslancov, pretože všetci sú podporovateľmi tohto pochybného projektu.