Nezávislá občianska iniciatíva Parkuj na Západe nepodporuje opätovnú kandidatúru Ing. Balkovičovej na funkciu primátorky mesta Zvolen.

Doterajšie pôsobenie p. Balkovíčovej na tejto pozícii je pre nás veľkým sklamaním.
Vo svojej predvolebnej kampani sľubovala riešenie kritickej situácie s parkovaním na sídlisku Západ, čím získala hlasy mnohých, ktorých parkovanie naozaj trápilo.No uplynulé takmer štyri roky ukázali, že išlo len o lacný predvolebný slogan bez akéhokoľvek seriózneho záujmu veci skutočne pomôcť.

Dokazujú to najmä tieto skutočnosti:

1. Takmer tri roky vôbec nekonala
Pre posúdenie reálneho stavu na sídlisku je prvoradé zistiť skutočný počet vozidiel. Toto sa dá zistiť fyzickým spočítaním v priebehu niekoľkých hodín. P. primátorka však pokyn na spočítanie vozidiel vydala mestskej polícii až v treťom roku po uvedení do funkcie! Je evidentné, že parkovaním na Západe sa dovtedy vôbec nezaoberala.

2. Zatajila možnosti nových parkovacích miest
S “návrhom” na riešenie parkovania predstúpila pred obyvateľov sídliska až v lete minulého roku. Tento však spočíval v tom, že je potrebné zakázať parkovanie pre asi 600 áut. Ako hlavný dôvod pre takýto postup p. Balkovičová uviedla, že ďalšie parkovacie miesta už nie je kde stavať. Avšak už o niekoľko mesiacov na to prišlo mesto s projektom 250 nových bezplatných miest na uliciach Imatra a Strážska. Následne sa budú rekonštruovať ďalšie ulice, kde takisto pribudnú nové miesta. P. Balkovičová tento fakt občanom sídliska na stretnutí zamlčala.

3. Hrubá neznalosť základných údajov
Na stretnutí s občanmi v aule sa tiež ukázalo, že p. Balkovičová nepoznala základné údaje o sídlisku –  a to počet existujúcich parkovacích miest a počet bytov na sídlisku. Toto jasne vypovedá o jej absolútnej ľahostajnosti a totálnom nezáujme o skutočné riešenie. Fakt, že zvolala stretnutie s občanmi bez elementárnej znalosti problematiky je vyjadrením jej pohŕdania občanmi sídliska.

4. Predkladanie nepravdivých argumentov
V aule tiež boli predložené mnohé klamlivé argumenty – napríklad že legislatívnym východiskom navrhnutej regulácie parkovania je vyhláška MŽP predpisujúca najmenej jedno parkovacie miesto na jeden byt. Na sídlisku je však 3600 bytov, no parkovacích miest len 2100. Pokým nebude na sídlisku 3600 parkovacích miest, nie je možné sa na danú vyhlášku odvolávať.   

5. Uvádzanie údajov nezodpovedajúcich skutočnosti
P. primátorka na stretnutí v aule uviedla obyvateľov sídliska do zásadného omylu aj tým, že prezentovala nesprávny údaj:
„Priemerný počet parkovacích miest, ktoré potrebuje jedna domácnosť je 1,25.”
Ak by to bola pravda, na sídlisku by muselo byť až 4500 áut! V skutočnosti ich je len asi  2700, teda priemerná domácnosť reálne potrebuje len 0,75 parkovacieho miesta. Išlo teda o výrazne chybný a zavádzajúci údaj.

P. primátorka to neskôr obhajovala tým, že len prezentovala výsledky ankety. Takúto výhovorku však nemožno akceptovať, pretože p. primátorka si bola vedomá, že ide o nesprávny záver z nereprezentatívnej ankety. Nijako ho však neuviedla na pravú mieru, a správny údaj vôbec nespomenula.       

6. Neochota odpovedať na otázky
Na stretnutí v aule bola na zodpovedanie prípadných následných otázok určená kontaktná osoba. Tento človek však na naše otázky odmietal odpovedať. Otázky sme smerovali aj na niektoré iné osoby vrátane p. primátorky, neodpovedala však dokonca ani ona, ani jej dvaja hovorcovia. Neskôr tvrdila, že neodpovedala kvôli našim videám. Avšak videá vznikli neskôr, až v reakcii na jej neochotu odpovedať.

Hoci sme následne priamo p. primátorke zaslali otázky, a to i cez podateľňu mestského úradu, na ktoré v súvislosti s jej prezentáciou regulácie márne hľadáme odpovede, doteraz neodpovedala ani na jednu z nich. Pritom verejnosti stále tvrdí, ako je ochotná odpovedať každému. Považujeme to za ďalšie jej predvolebné klamstvo. Sme dôkazom toho, že ak jej to nevyhovuje, tak jednoducho neodpovedá.

7. Ignorovanie urbanistickej štúdie
Riešeniu parkovania na sídlisku by mohla výrazne napomôcť urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Západ, ktorá bola v roku 2011 jednohlasne prijatá vtedajším mestským zastupiteľstvom. Za štúdiu vtedy hlasovala aj poslankyňa p. Balkovičová. Počas svojej funkcie primátorky však opakovane odmieta uznať jej platnosť a použiteľnosť, hoci odbor územného plánovania má opačný názor.    

8. Pozastavenie výkupu pozemkov
P. primátorka zabrzdila možnú výstavbu nových parkovacích miest na sídlisku aj tým, že nesúhlasila s výkupom pozemkov za cenu vyššiu než 10 eur/m2. Výkup pozemkov bol tým pozastavený. P. primátorka to zdôvodňovala “férovosťou” a “držaním cenovej línie”. Avšak na susedných Barinách bola obrovská výmera pozemku kúpená po 20 eur/m2. P. Balkovičová to odôvodnila tým, že ich majiteľka je vo vyššom veku a chcela pozemky zúročiť. Dokonca priznala, že mesto kúpilo dvakrát väčšiu plochu než pôvodne plánovalo. Takéto odôvodnenie je cynickým výsmechom všetkým obyvateľom sídliska.

9. Preferovanie Barín na úkor Západu
V poslednom roku mesto tvrdo presadzuje kontroverznú výstavbu športovísk na Barinách. Ako jeden z argumentov pre podporu tohto projektu p. primátorka uvádza aj to, že tam vybudované parkoviská budú slúžiť aj pre potreby Západu. Je to ale len chabá výhovorka. Pri sídlisku už totiž existuje väčšie a dokonca bližšie parkovisko, pri Tescu. Toto sa však ako riešenie parkovania pre sídlisko neuvádza. Práve naopak – pre tých, čo by mali k Tescu najbližšie, sa bude budovať nadštandardný počet parkovacích miest (250!) priamo pred panelákmi.

10.Nepribudli žiadne nové parkovacie miesta
Mesto na sídlisku nepostavilo za posledné roky prakticky žiadne nové parkovacie miesta. Formálne sa síce nejaké vykazujú (24 pri rekonštrukcii Tulskej, 6 za Bambusom), v skutočnosti však nemusí ísť o nárast, len o zlegalizovanie existujúcich miest, ktoré nevyhovovali platným normám.

11. Stále nie je vypracovaný ani len plán riešenia
Napriek sľubovanému skorému riešeniu parkovania spred štyroch rokov dodnes neexistuje žiadny konkrétny, ale ani len výhľadový systémový plán, podľa ktorého by sa dalo pri riešení parkovania na Západe postupovať.  

Vyššie sme uviedli len niektoré závažné dôvody, a to iba z oblasti parkovania na sídlisku Západ, ktoré jednoznačne poukazujú na kontraproduktívny prístup p. primátorky k tejto problematike. V prípade jej opätovného zvolenia sa akékoľvek zlepšenie parkovania na Západe odsunie do vzdialenej budúcnosti.

Niet žiadnych pochýb, že pre urýchlené riešenie parkovania na Západe je nevyhnutná zmena na poste primátora mesta Zvolen.

Nezávislá občianska iniciatíva Parkuj na Západe