Poslanci za Západ v posledných dňoch výrazne obmedzili komunikáciu s občanmi. 

Nie je to tak dávno, čo založili diskusnú skupinu Poslanci Zvolen Západ – fórum, ktorá mala slúžiť na vzájomnú komunikáciu medzi nimi a obyvateľmi sídliska.

No tento ich projekt nefungoval poriadne už od začiatku. Hoci prakticky všetci poslanci sú moderátormi fóra, väčšinou diskutoval len jeden, maximálne dvaja z nich. Občas mali problém slušne odpovedať na niektoré pripomienky či otázky. Často reagovali ignoráciou, v horšom prípade slovným útokom a ponižovaním.

Situáciu však nezvládali čoraz viac.

Kritizovali činnosť poslanca z inej mestskej časti. Keď však žiadal o pridanie sa do skupiny, aby sa mohol brániť, poslanci mu to neumožnili. Nepomohlo ani to, že o to žiadali mnohí Západniari. To pripomína skôr totalitné praktiky než demokratickú diskusiu.  

Keďže nespokojných príspevkov od Západniarov pribúdalo, poslanci sa uchýlili k úprave pravidiel fóra – pod zámienkou blížiacich sa volieb oznámili, že do diskusií sa budú zapájať iba v “nevyhnutných prípadoch”, a dokonca zakázali komentovanie ich príspevkov.

Táto “úprava podmienok fóra” im otvorila nové možnosti – môžu kritizovať a očierňovať iných, pritom tí sa nemajú ako brániť. Zbabelosť najhrubšieho zrna. Samozrejme, oni sami veselo komentujú príspevky iných.   

No ani to ešte nie je všetko. Nie je výnimkou, že mažú niektoré im nepohodlné príspevky a komentáre, samozrejme bez akéhokoľvek upozornenia a zdôvodnenia, očividne aj bez toho, aby išlo o porušenie pravidiel fóra.

Ako už bolo uvedené, väčšina poslancov sa do diskusií na FB nezapája. To ale neznamená, že táto “mlčiaca” väčšina nemá svoj podiel na tom, čo sa na fóre deje. Práve naopak. Všetci (okrem jedného) sú moderátori skupiny, majú možnosť vyjadriť svoj názor, či poopraviť už vyslovený. Na fóre sa zo strany poslancov dokonca objavujú nepravdivé, či vzájomne si odporujúce tvrdenia, no ani v týchto prípadoch nik z moderátorov nezasiahol. Nedá sa to chápať inak, iba že sa stotožňujú s tým, ako diskusie na fóre zo strany poslancov prebiehajú.  

Ako náhradu za obmedzenie diskusie poslanci síce ponúkajú riešenie – v prípade potreby možno osloviť konkrétneho poslanca napríklad emailom. Prax ale ukazuje, že na emaily často jednoducho neodpovedajú.

Je evidentné, že poslanci za VMČ3 komunikáciu s občanmi absolútne nezvládajú. Nedokážu konštruktívne, vecne a bez negatívnych emócií diskutovať s občanmi na rôzne sídliskové témy. Nie sú schopní uznať si chybu a ospravedlniť sa, čo je nevyhnutné pre každú diskusiu, ak má zostať slušná a konštruktívna. Tvária sa, ako keby pojedli všetku múdrosť sveta. Javí sa to tak, že občania majú povolené ich len chváliť a obdivovať, a nadávať na tých, na ktorých nadávajú oni. Kto má iný názor, automaticky je ich nepriateľom. V tomto sú všetci poslanci vzácne jednotní. Nestalo sa ani raz, že by sa niekto z nich zastal občana. Pre sídlisko je takáto ignorantská poslanecká sedmička skutočnou katastrofou. Pripomeňme si, o koho ide: A. Staníková, Z. Niščáková, I. Šufliarsky, V. Bella, J. Ježík, M. Gálik, P. Hričina.

Sme veľmi zvedaví, koľkí z nich nájdu tú drzosť opäť sa uchádzať o hlasy voličov.