Nezávislá občianska iniciatíva Parkuj na Západe za vyše roka svojej existencie dosiahla:

1. Oživenie urbanistickej štúdie
Mesto si dalo vypracovať štúdiu “Revitalizácia sídliska Zvolen Západ” ešte v roku 2010. Štúdia komplexne rieši všetky aspekty sídliskového života, vrátane parkovania. Avšak na stretnutí s občanmi v aule v roku 2017 predstavitelia mesta tvrdili, že štúdia je už nepoužiteľná. Po našom zapojení sa do diskusie sa tento názor zmenil. Štúdia je opäť plnohodnotným východiskovým dokumentom pri plánovaní rekonštrukcií a úprav na sídlisku.

2. Odloženie regulácie 
Mesto po niekoľkoročnej príprave predstúpilo pred občanov s návrhom regulácie parkovania, podľa ktorého sa malo zakázať parkovanie na sídlisku pre stovky áut. Tento návrh bol nesystémový a obsahoval mnoho závažných chýb. Intenzívnou informačnou kampaňou sme prispeli k tomu, že mesto uznalo chyby vo svojom návrhu a regulácia sa napokon nerealizovala.

3. Zorganizovanie úspešnej petície
Petíciou za urýchlenú výstavbu parkovacích miest sme zmobilizovali nielen obyvateľov sídliska, ale aj vedenie mesta. Mesto nemohlo ignorovať názor stoviek občanov a problematikou parkovania sa začalo zaoberať.

4. Budovanie nových parkovacích miest
Hlavným argumentom mesta pre zavedenie regulácie bolo to, že na sídlisku už nie je možné stavať nové parkovacie miesta. Vytrvalým poukazovaním na možnosti, ako aj spomenutou petíciou sme dosiahli, že mesto svoj názor prehodnotilo a prišlo s reálnym projektom na 250 nových parkovacích miest. Prvá časť z nich sa už dokonca začala budovať.

5. Rozprúdenie odbornej diskusie 
Na základe našich aktivít sa na úrovni mesta uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí za účasti primátorky aj viceprimátora, kde sa prejednávali možnosti zlepšenia parkovania na Západe.

6. Upozorňujeme na neriešené problémy
Medzi ne patrí napríklad parkovanie v areáli firmy Hagard, ktorá by mala obyvateľom sídliska poskytovať 28 parkovacích miest, no nedeje sa tak. Podobným prípadom je aj nesplnený prísľub investora rekonštrukcie bývalej škôlky vybudovať 81 bezplatných miest. Hoci by tak obyvatelia sídliska mohli získať desiatky nových parkovacích miest, a to bez akýchkoľvek investicií, naši volení predstavitelia to štyri roky vôbec neriešili.

7. Poukazujeme na nesystémový prístup
Práve poslanci za Západ sú tí, ktorí by mali ako prví iniciatívne hájiť záujmy obyvateľov Západu aj v oblasti parkovania. Majú k tomu všetky možnosti. Ak by tak skutočne robili, naša iniciatíva by vôbec nemusela vzniknúť. No po celý čas sme svedkom toho, že len prikyvujú nepremysleným a nesystémovým návrhom mesta. Našou činnosťou sa snažíme napomôcť vytvoreniu prirodzených podmienok pre skutočné hľadanie vhodného riešenia parkovania na sídlisku.

8. Informujeme
Prostredníctvom našich informačných kanálov www.parkujnazapade.sk
www.facebook.com/parkujnazapade
www.youtube.com/channel/UC2-0rLpn1lassvJid8bMW1A
zdieľame naše názory a pohľady na vec, ako aj ponúkame priestor na diskusiu.
Na zvýšenie informovanosti využívame aj inzerciu v periodikách, roznos letákov do schránok či bilboard.