Činnosť nezávislej občianskej iniciatívy Parkuj na Západe je založená výhradne na dobrovoľníckej práci. Veľmi si ceníme každého, kto sa nejakým spôsobom zapojí a priloží ruku k dielu. 
Jedným z našich vynikajúcich spolupracovníkov je aj mladý aktivista Filip Filatov. Vďačíme mu predovšetkým za zozbieranie veľkej časti podpisov pod našu nedávnu petíciu. Systematicky prechádzal na sídlisku vchod po vchode, dvere po dverách a presviedčal o potrebe niečo urobiť pre zlepšenie parkovania na sídlisku.Neodradili ho ani občasné nesúhlasné názory. Hoci išlo o časovo veľmi náročnú prácu, robil to rád a z osobného presvedčenia. Vedel, že bez občianskeho zapojenia sa veci nepohnú. 
Preto vítame jeho rozhodnutie kandidovať na poslanca za sídlisko Západ. Sme presvedčení o tom, že v jeho prípade nebude predvolebný prísľub riešenia parkovania na sídlisku len prázdnou frázou. Veríme, že jeho prítomnosť v mestskom zastupiteľstve pomôže k vytvoreniu tak potrebného, doteraz chýbajúceho priestoru pre racionálne zváženie dostupných možností riešenia nášho spoločného dlhodobého problému s parkovaním. V prípade jeho záujmu mu v rámci našich možností radi poskytneme prípadnú podporu.
Držíme mu palce, aby sa mu podarilo získať nielen požadovaný počet podpisov pre svoju nezávislú kandidatúru, ale hlavne dostatok hlasov vo voľbách samotných.