V týchto dňoch sa začala zásadná rekonštrukcia Imatry – pribudne tam až 103 nových parkovacích miest. Spolu ich tam bude až 181.
Mesto tento zámer zverejnilo len nedávno, v marci 2018. Táto informácia bola dosť prekvapivá, pretože dovtedy sme opakovane počúvali o tom, ako na sídlisku už nie je možné stavať nové parkovacie miesta. Veď aj preto sme spustili petíciu za urýchlenú výstavbu nových parkovacích miest. Táto snaha priniesla konkrétny výsledok – mesto operatívne pripravilo rekonštrukcie ulíc Imatra a Strážska, kde pribudnú stovky nových miest.

No poslanci za Západ tento náš prínos neuznávajú, a tvrdia, že rekonštrukcia Imatry sa pripravovala dlhodobo, niekoľko rokov.
Pozrime sa na to, čo hovoria fakty:

1. V septembri 2016 na zasadnutí MsZ p. Staníková o možnostiach výstavby nových parkovacích miest na Západe povedala: “Iné mestské časti majú možnosť budovať parkoviská, ale my žiaľ už nie, lebo na všetkých miestach, ktoré na to boli vhodné, sme ich už vytvorili.” Je zrejmé, že v tom čase nik nevedel, že na Imatre môže pribudnúť až 103 nových miest.

2. O rok neskôr, v máji 2017 vedenie mesta dvakrát predstúpilo pred obyvateľov Západu v Aule ZŠ s návrhom na reguláciu parkovania. Hlavným argumentom bola práve skutočnosť, že na sídlisku už nie je možné stavať nové parkovacie miesta. Hlavní rečníci (p. primátorka, p. Gdovín) tam 103 miest na Imatre ani len nespomenuli.

3. Na druhom zo spomínaných stretnutí v Aule ZŠ sa o slovo prihlásila aj p. Staníková, a vymenovala možnosti, kde by sa ešte možno dalo niečo postaviť.
Konkrétne spomenula Nográdyho ulicu, kde by mohlo byť 10-12 parkovacích miest, Strážsku cestu, kde “vzniknú nejaké miesta” a Tulskú pri parkovacom dome. Imatru vôbez nespomenula. Príhovor ukončila slovami: ”Skutočne, kde môžeme, tam máme naplánované, len žiaľ, už nieto kde, už nieto naozaj kde”. (Jej príhovor si môžete pozrieť TU, od času 13:40)
Hoci p. Staníková má na Imatre adresu trvalého pobytu, nevedela vôbec nič o tom, že by tam mohli pribudnúť nejaké miesta.

4. Koncom mája 2017, len týždeň po druhom stretnutí v aule, zverejnili poslanci za Západ mapku sídliska s návrhom miest, kde by sa ešte dali postaviť nové miesta. Pokiaľ ide Imatru, v návrhu bola zakreslená len úprava zeleného ostrovčeka, kde poslanci navrhovali vytvoriť zopár nových parkovacích miest. Je očividné, že o celkovej rekonštrukcii Imatry nemali v tom čase žiadne informácie.

5. Koncom novembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta s petičným výborom. No ani tu nezaznela žiadna informácia o pripravovanej rekonštrukcii Imatry v rozsahu 103 nových miest.

6. POZOR – Vo februári 2018 (!) hovorili poslanci za Západ na svojom pravidelnom stretnutí aj o Imatre. Do zápisnice uviedli, že „po rekonštrukcii pribudne na Imatre cca 27 nových parkovacích miest.“ (Zápisnica VMČ3 zo dňa 21.2.2018). Teda ani MESIAC pred zverejnením projektu nemali poslanci za Západ ani potuchy o tom, že by tam mohlo pribudnúť až 103 nových parkovacích miest!

Na základe vyššie uvedených faktov môžeme jednoznačne konštatovať, že rekonštrukcia Imatry s prírastkom 103 nových parkovacích miest je bezpochyby reakciou mesta na našu petíciu. Hoci je pochopiteľné, že príprava rekonštrukcie ako takej vyžaduje určitý čas, pôvodne plánovaný prírastok navých parkovacích miest bol omnoho menší. Rozšírenie projektu na 103 nových miest bolo pridané až pod tlakom občianskej požiadavky.

Hoci by sme boli radšej, aby sa nové miesta stavali prednostne v južnej časti sídliska, kde je s parkovaním podstatne väčší problém ako v severnej, i tak môžeme konštatovať, že rekonštrukcia Imatry je víťazstvom všetkých aktívnych občanov, ktorí sa nebáli podpísaním petície verejne prejaviť svoj názor. Ich odvaha priniesla výsledok.