Mnohí poslanci za Západ, ale i p. primátorka pred voľbami v roku 2014 deklarovali, že parkovanie na Západe považujú za najväčší problém sídliska a sľubovali jeho riešenie. Čakalo by sa, že v krátkej dobe pripravia plán riešenia na najbližšie roky, podľa ktorého budú následne postupovať.

Niekoľko rokov sa však nič nedialo. V lete 2017 mesto zorganizovalo dve stretnutia s občanmi, kde konečne oznámilo, čo s parkovaním zamýšľa robiť. O čo išlo? Podľa nich sa žiadne nové miesta na sídlisku sa už stavať nedajú. Za našich poslancov to jasne vyjadrila ich predsedníčka p. Staníková: “ Stavať už nie je kde, už naozaj nie je kde”. Za jediné riešenie považovali vydanie obmedzeného počtu parkovacích kariet. Navrhovali vydať jednu kartu na byt, ale len na taký, v ktorom vlastnia auto. Pritom nemali predstavu, kde vlastne by mali parkovať autá, ktoré kartu nedostanú.

Tento ich návrh sa našťastie neralizoval. Jasne však ukázal, že mesto nemalo pre parkovanie na Západe žiadny plán, len narýchlo a bez koncepcie hasilo momentálnu situáciu.

Túto zarážajúcu skutočnosť následne potvrdili aj ďalšie udalosti.

V marci 2018 mesto prekvapivo zverejnilo informáciu, že sa pri rekonštrukciách ulíc Imatra a Strážska pribudne 250 nových parkovacích miest. Z toho 103 miest má pribudnúť na Imatre. No iba mesiac predtým dokumenty mesta hovorili len o 27 nových miestach na Imatre. 

Na otázku, prečo len krátko predtým boli občania klamaní tvrdeniami, že nové miesta sa už stavať nedajú, poslanci priznali, že o týchto možnostiach prírastku nových miest vtedy ešte nevedeli.

Je evidentné, že mesto absolútne nemalo plán ani len na najbližšie obdobie, a jeho predstavitelia sú sami prekvapení novými možnosťami.

Aká je situácia dnes? Mesto hovorí, že na sídlisku sa už viac stavať nebude. No je toto už “konečný plán”?

Očividne nie.

Poslanci totiž hovoria, že na sídlisku sa postupne budú rekonštruovať aj ďalšie ulice. Na logickú otázku, koľko miest tam pribudne, odpovedajú že nevedia.

Táto odpoveď opäť jasne usvedčuje poslancov a vedenie mesta, že nemajú vypracovaný žiadny plán, a už vôbec nie kvalitný dlhodobý, podľa ktorého by sa pri riešení kritickej situácie s parkovaním na sídlisku dalo postupovať, a na ktorý by nasledujúce vedenie mohlo nadviazať.

Niektorí poslanci hovoria o tom, že parkovanie na Západe sa bude riešiť parkovacími domami. Koľko ich bude? Kde budú stáť? Akú budú mať kapacitu? Bude sa v nich platiť a koľko? Na toto ale nikto nevie kompetentne odpovedať. Prečo? Jednoducho preto, lebo neexistuje žiadny plán, žiadna schválená koncepcia, kde by tieto informácie boli uvedené.

Niektorí zas hovoria, že riešením budú Bariny. Minulý rok sa hovorilo, že tam bude 150 miest, neskôr že až 500, v súčasnosti sa hovorí o 260 miestach. Ani tieto často sa meniace čísla nesvedčia o existencii dobre pripraveného plánu.   

A ako to je s proklamovaným záujmom poslancov za Západ o parkovanie? Na internetovej stránke majú uvedený zoznam hlavných priorít. Hoci obsahuje 13 bodov, systémové riešenie parkovania na sídlisku sa tam nenachádza.

Nie je žiadnych pochýb o tom, že mesto pri riešení parkovania na sídlisku postupuje neplánovane, nekoordinovane, náhodne, chaoticky. Aktuálnu situáciu vždy považujú za konečnú a presviedčajú občanov, že viac sa už urobiť nedá. Pritom však sami nevedia, čo urobia o niekoľko mesiacov. Mesto tak svojimi zmätočnými informáciami zbytočne traumatizuje obyvateľov Západu a tým len zhoršuje už aj tak neúnosnú situáciu.

P. primátorka sa vyjadrila, že pri prevzatí úradu museli v riešení parkovania na Západe “začínať od nuly”. Žiaľ že to bude platiť aj pre nové vedenie mesta, pretože to súčasné nepripravilo žiadny dokument, žiadnu víziu, žiadny plán, v ktorom by sa dalo pokračovať, na ktorý by sa dalo nadviazať. Ich odpovede na otázky o parkovaní na Západe sú len “už sa nedá” a “nevieme”.   

Môžeme polemizovať o tom, či to je spôsobené ich nezáujmom alebo neschopnosťou. V každom prípade, len a len kvôli nim sme stratili ďalšie štyri roky. A dennodenne na to doplácajú všetci obyvatelia sídliska.