V tomto volebnom období sme od našich poslancov nie raz počuli “S občanmi sme si prešli sídlisko a hľadali sme, kde by mohli pribudnúť nové parkovacie miesta”.

Tento postup však len dokazuje ich nekompetentnosť a diletantsvo.

Navrhnúť parkovisko tak, aby spĺňalo všetky kritériá legislatívne, ekologické či urbanistické, je celá veda. Volá sa architektúra, a študuje sa na vysokej škole.

Je zrejmé, že poslanci nevedia, čo je koho kompetencia a nemajú ani predstavu o šírke problematiky. Namiesto toho, aby sa pozreli do urbanistickej štúdie, alebo sa šli poradiť na útvar hlavného architekta, prechádzajú sa po sídlisku a hrajú sa na odborníkov.

Nielenže sa takto strápňujú sami, ale zosmiešňujú aj zúčastnených občanov.

Je to podobné, ako keby išli “s občanmi” hľadať miesto, kde sa vybuduje transformátorová stanica alebo kadiaľ povedie plynové potrubie.

Mnohokrát sme počuli a stále počúvame vyjadrenia typu “parkovacie miesta na Západe už nie je kde stavať” (p. Staníková, p. Šufliarsky, p. Balkovičová a mnohí iní).

Odkiaľ to vedia? Vyčítali to zo štúdie, alebo sa informovali na útvare hlavného architekta? Nie. Jednoducho si to vymysleli.

Prečo si učiteľka, tanečníčka alebo tréner myslia, že vedia viac ako tí, čo  architektúru a urbanizmus študovali a venujú tomu celý život?

Každý rozumie niečomu, ale nik nerozumie všetkému. Múdry človek vie, kedy sa treba ísť poradiť k odborníkovi. Naši volení zástupcovia to nevedia. A doplácame na to všetci.