Dňa 21.3.2018 bola podaná petícia Za urýchlenú výstavbu 600 parkovacích miest na Západe. Mesto petíciu uznalo ako oprávnenú a jej vybavenie bolo zaradené ako samostatný bod zasadania MsZ (30.4.2018). Mesto pripravilo odpoveď. V nej uvádzajú, že mesto do roku 2020 vybuduje na Západe 516 nových parkovacích miest. Vyzerá to teda, že petícii vyhovujú. 

Jednou časťou tých 516 miest je 250 miest, ktoré budú vybudované priamo na sídlisku. Je dobrou správou, že na sídlisku sa predsa len stavať dá. Tieto miesta však vzniknú výlučne tesne pri severnom okraji sídliska, pri rekonštrukciách Imatry  a Strážskej cesty. Na zvyšnom území, ktoré predstavuje viac než 80% plochy sídliska, nie je naplánované na najbližšie tri roky ani jedno jediné nové parkovace miesto! 

Avšak druhá, väčšia časť z tých sľubovaných 516 miest, teda 266 miest, majú byť miesta pri budúcom kúpalisku na Barinách, teda mimo sídliska. Petícia však vznikla práve preto, lebo minulý rok mesto tvrdilo, že na sídlisku samotnom sa už nič stavať nedá a parkovať treba mimo sídliska, na parkoviskách pri Tescu alebo Barinách. Aj text petície priamo požadoval, aby tých 600 miest bolo postavených na sídlisku. Odkaz na Bariny v odpovedi na petíciu teda nemá žiadnu logiku, priamo odporuje požiadavkám petície a je to skôr výsmechom mesta všetkým tým, ktorú petíciu podporili. 

Odpoveď mesta na petíciu bola hlasovaním prijatá, pričom za hlasovali aj všetci poslanci za Západ. Tým ukázali, že nestoja na strane obyvateľov Západu, ale na strane vedenia mesta a za nimi stojacich investorov, ktorí potrebujú za každú cenu presadiť projekt Bariny.  

Výhovorke poslancov, že na juhu sídliska sú problémy s výkupom, sa nedá veriť. Za osem rokov stagnácie mali dosť času výkup plánovať tak, aby nové miesta vznikali rovnomerne. Skutočný dôvod je iný: Mesto nechce v južnej časti sídliska stavať žiadne nové parkovacie miesta, pretože potrebuje občanov posielať parkovať na Bariny, aby tak zdôvodnilo ich potrebnosť. Tento zámer je zrejmý aj z toho, že pri severnom okraji sídliska je parkovisko pri Tescu a TPD, ktoré nielen že už existuje, ale je v porovnaní s Barinami väčšie a dokonca je bližšie k sídlisku. Toto parkovisko však mesto vo svojej odpovedi na petíciu neuvádza, hoci ešte minulý rok tam občanov parkovať posielalo. Práve naopak, tým, ktorí by tam teoreticky parkovať mohli, sa bude stavať zmienených 250 miest. Je evidentné, že obyvatelia južnej časti Západu sa stali rukojemníkmi mesta pri jeho bezhlavom presadzovaní projektu Bariny.

Odpoveď mesta na petíciu teda nemôžeme akceptovať. Budeme vyvíjať ďalšie aktivity smerujúce k vyváženému rozvoju sídliska v oblasti budovania nových parkovacích miest.

Prílohy:
11-msz_-_informacia_o_vybaveni_peticie_za_vystavbu_parkovacich_miest_na_sidlisku_zvolen_-_zapad-vysledok.pdf
Hlasovanie_Uznesenie.pdf
obr_peticia.jpg