Je naozaj chvályhodné, že vedenie mesta zmenilo prístup k riešeniu parkovania na sídlisku Západ a začalo seriózne uvažovať o výstavbe nových parkovacích miest. Hoci ešte pred pár mesiacmi tvrdili, že žiadne nové miesta sa už postaviť nedajú a autá posielali na parkoviská pri Bille či Tescu, dnes ukazujú reálne projekty na 250 nových parkovacích miest. Tieto majú pribudnúť na Imatre, Strážskej ceste a pri Veterinárnej stanici.

Mapka

I keď to nie toľko, koľko sídlisko akútne potrebuje (súčasná potreba je asi 600 miest), aj tak je to významný príspevok k zlepšeniu situácie.

Teda bol by, keby týchto 250 miest bolo rovnomerne rozmiestnených po sídlisku tak, aby pomohli zmierniť celkovú situáciu. Ale žiaľ, nie je to tak.

Problém je, že všetky tieto nové parkovacie miesta pribudnú len v severnej časti sídliska, presnejšie tesne pri severnom okraji sídliska (pozrite priložený obrázok).

Viac miest na sídlisku momentálne nie je naplánovaných, ani neexistuje žiadny oficiálny dokument, ktorý by hovoril kde, kedy a koľko parkovacích miest bude vybudovaných v iných častiach sídliska.

Pritom je známe, že situácia s parkovaním je už teraz horšia v južnej časti než v severnej. Po vybudovaní tých 250 miest sa tieto rozdiely v rámci sídliska ešte prehĺbia.

Na námietku, prečo sa nové miesta stavajú výlučne v severnej časti, poslanci odpovedajú tým, že tam už sú vykúpené pozemky. Toto ale nemožno akceptovať ako seriózne vysvetlenie, pretože poslanci mali vysporiadanie pozemkov organizovať tak, aby bolo rovnomerne rozložené po celom sídlisku. Tvrdia totiž, že doteraz sa osem rokov nič nestavalo, lebo sa vykupovali pozemky. To je dosť dlhá doba na to, aby aspoň niečo vykúpilo aj na zvyšnej väčšej časti sídliska.  

Z umiestnenia plánovaných 250 nových miest sa dá odhadnúť, že reálne dostupné a využiteľné budú asi pre jednu tretinu sídliska. Pre dve tretiny sídliska budú príliš vzdialené, aj preto, že neexistuje dostupné vnútorné cestné prepojenie medzi severom a juhom, len cez Tulskú. Inak povedané, vodiči z Novozámockej alebo Voljanského sa z praktických dôvodov nepôjdu pozrieť, či náhodou nie je na Strážskej voľné miesto. Po prvé, je to ďaleko, a po druhé, čo ak tam nič voľné nebude? Budú sa vracať naspäť?

Jednoducho povedané, pre sídlisko by bolo omnoho prospešnejšie, ak by tieto nové miesta boli v rámci sídlisku rozmiestnené rovnomerne.

Vyzerá to tak, že poslanci osem rokov na väčšinu sídliska vôbec nemysleli.  

Samozrejme, dajú sa odhadnúť dôvody, prečo takáto nepochopiteľná nesymetria.

Asi najhlavnejším dôvodom je, že mesto nemá záujem na rozvoji juhu sídliska, pretože potrebuje nejako zdôvodniť svoje investície do Barín. Rukojemníkmi tejto pochybnej investície sú práve obyvatelia južnej časti sídliska Západ.
Na juhu sa teda nič stavať nebude, pretože autá z juhu majú ísť parkovať na Bariny, ktoré ešte ani nestoja.

Paradoxom je, že na severe je parkovisko pri Tescu a TPD. Toto má oproti Barinám najmenej tri veľké výhody: 1. Už existuje. 2. Je väčšie. 3. Je k sídlisku bližšie. Napriek tomu vodičov zo severu tam nik neposiela, naopak, stavia sa im 250 nových miest. Aj z toho je vidno, že Bariny sú len  zámienka.

Ďalším dôvodom nevyváženého prístupu mesta k budovaniu nových parkovacích miest môžu byť osobné záujmy našich poslancov. Ako prvá sa totiž bude robiť rekonštrukcia Imatry, pribudne tam až 103 nových parkovacích miest. Na Imatre má adresu p. Staníková, predsedníčka poslancov za Západ. Práve ona v minulosti opakovane tvrdila, že na Západe sa už nové miesta stavať nedajú.

Je nevyhnutné, aby došlo k prehodnoteniu a úprave tohto investičného zámeru.