Situácia s parkovaním na sídlisku Západ je zlá, to netreba pripomínať. Asi 600 áut má večer čo večer problém zaparkovať.

Ale nie všetky časti sídliska sú na tom rovnako. Asi najhoršie sú na tom ulice, alebo ich časti, ktoré majú paneláky po oboch stranách. Zjednodušene môžeme povedať, že na panelák pripadá len “pol ulice”.

Typickým príkladom je Šmidkeho ulica. Je na nej 67 parkovacích miest, a paneláky po oboch stranách, spolu až 11 vchodov. Na jeden vchod tak pripadá iba 6 parkovacích miest. Situáciu ešte zhoršuje blízka vojenská bytovka, ktorej podzemné parkovisko nie je dostatočné a tak mnohí jej obyvatelia parkujú práve na Šmidkeho.

Podobne zle, teda s panelákmi po oboch stranách, sú na tom aj niektoré časti Novozámockej, Pražskej, Ertla či Nográdyho. Napríklad na Novozámockej (medzi križovatkami s Pražskou a s Kremnickou) je 69 parkovacích miest a až 12 vchodov. Na jeden vchod tak pripadá taktiež menej než 6 parkovacích miest.

Asi trochu lepšie sú na tom časti ulíc, kde sú paneláky len na jednej strane. Na panelák teda pripadá jedna ulica (obyvatelia teda majú teoreticky k dispozícii na parkovanie obidve strany ulice). Tak je to napríklad na Tulskej oproti parkovaciemu domu, kde na jeden vchod pripadá asi 10 bezodplatných parkovacích miest. Podobne je na tom aj napr. Tulská pri otočke autobusov, niektoré časti Strážskej, Pražská pri Bille, Novozámocká (vchody 2-8), alebo Kremnická oproti lekárni.

Samozrejme, v praxi sa to veľmi neprejavuje, či má ulica paneláky len po jednej, alebo oboch stranách. Večer sa aj tak zaplní všetko do posledného miesta.

Ale na sídlisku je aj taký panelák, na ktorý nepripadá len pol ulice, alebo jedna ulica, ale až dve ulice!

Je to Imatra. Stavitelia sídliska dali tomuto paneláku do vienka nezvyčajný komfort – ulice po oboch stranách. na sídlisku nenájdete panelák s takým veľkým priľahlým priestorom. V súčasnosti tam síce je len 78 oficiálnych parkovacích miest, ale ak sa tam večer zájdete pozrieť, narátate aj vyše 110 parkujúcich áut, pričom žiadne z nich neblokuje chodníky ani nestojí na zeleni. Na ulici sa totiž nachádza viacero spevnených (betónových) plôch, ktoré síce nespĺňajú požiadavku normy na to, aby mohli byť riadne započítané, ale evidentne boli urobené práve kvôli parkovaniu.

Je jasné, že aj tam to je večer plné, ale predsa len to je diametrálne odlišné oproti tomu, čo zažívajú napr. obyvatelia Šmidkeho.

Ak sa dá o nejakých častiach sídliska povedať, že potreba nových miest tam nie je až taká akútna, tak jedným z nich je určite aj Imatra.

A teraz si predstavte, že by ste mohli rozhodnúť, kde sa na sídlisku, po dlhých rokoch stagnácie, vybuduje 100 parkovacích miest.

A vedeli by ste, že nie je dosť peňazí na to, aby sa pomohlo všade, celému sídlisku. Kde by ste sa rozhodli investovať? Tam, kde je situácia naozaj kritická, alebo tam, kde je situácia skôr lepšia?

Naši volení zástupcovia rozhodli, že najväčšia potreba budovania nových miest je na ulici … tra-da-dá … Imatra.

To nie je vtip.

Prvá rekonštrukcia po mnohých mnohých rokoch, kde pribudne až 103 nových miest, sa v tomto období začne práve na Imatre.

(Pre porovnanie, počas nedávnej rekonštrukcie celej Tulskej pribudlo len 24 miest, na jeden vchod tam pripadá asi 10 parkovacích miest).

Pre 11 vchodov s adresou na Imatre bude po rekonštrukcii k dispozícii celkovo 181 parkovacích miest. Na jeden vchod bude pripadať vyše 16 (!) miest, čo je tri krát viac než napr. na Šmidkeho alebo mnohých iných “prehustených” uliciach.

Samozrejme, všetky miesta na Imatre budú bezplatné.

Navyše, práve k tej časti sídliska je najbližšie parkovisko pri Tescu, kam ešte nedávno vedenie mesta posielalo parkovať tých, ktorým už večer žiadne miesto nezostane.

V tejto súvislosti nie je bez zaujímavosti, že práve na Imatre býva p. Staníková, predsedníčka poslancov za Západ (kandidovala za stranu Smer-SD).

Samozrejme sme radi, že sa konečne našla vôľa aj peniaze na zvýšenie počtu parkovacích miest na sídlisku, dlho sme o to žiadali. Sme však nemilo prekvapení výberom lokality, čakali by sme však viac racionálny a vyvážený prístup.  

Peňazí (a ani tej vôle) totiž nie je dosť. Okrem následnej rekonštrukcie Strážskej s plánovaným prírastkom 127 nových miest a 20-tich nových miest pri Veterinárnej stanici už na najbližšie roky nie je naplánovaná žiadna konkrétna rekonštrukcia s významnejším prírastkom parkovacích miest.

Je preto naozaj nepochopiteľné, že takmer polovica celkového plánovaného počtu nových miest bude práve na Imatre.

Poznámka:

V kontexte vyššie uvedených faktov vyznievajú naozaj smiešne niektoré názory našich poslancov, ktoré opakovane prezentujú na FB diskusiách: “mesto nie je povinné stavať parkovacie miesta”, “vodič je zodpovedný za to, kde zaparkuje”, “všade na svete sa za parkovanie platí”, “sídlisko sa nedá nafúknuť”, „občania sú proti výstavbe nových parkovacích miest“, „ako poslanci sme proti ďalšiemu zaberaniu zelene“,  “zo štartujúcich áut ide hluk a smog do okien občanov”, „choďte parkovať k Bille, alebo Tescu“, “parkovanie vyriešia až Bariny”, atď atď.
Toto všetko platí pre tie ulice, kde sa nič stavať nebude. Ale napríklad pre Imatru to neplatí.